پست‌ها

یکی از عوامل مهم برای موفقیت در کنکور سراسری، منابعی است که برای مطالعه انتخاب می کنیم. می دانیم که اصلی ترین منابعی که برای طرح سوال استفاده می شود، کتب درسی می باشد؛ اما در کنار کتاب درسی بایستی از کتاب های کمک درسی نیز استفاده شود. هم برای درسنامه، هم برای تست و هم برای جمع بندی و … . در این پست به بررسی بهترین منابع کمک درسی برای کنکور 1400 خواهیم پرداخت.

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از قسمت دیدگاه های پست با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید.

دروس عمومی

درس ادبیات

بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید 1400 برای درس ادبیات، منابعی هستند که به صورت موضوعی و طبقه بندی شده طراحی شده اند. ادبیات جزء است که باید به صورت موضوعی و مبحثی مطالعه شود. منابع درس ادبیات کنکور با توجه به ضریب بالای آن و اهمیت زیاد این درس، باید به گونه ای انتخاب شود که با زمانی که شما می خواهید برای مطالعه آن بگذارید، متناسب باشد و از آن مهم تر با پایه علمی شما نیز متناسب باشد.

بهترین منابع کنکور نظام جدید ادبیات برای داوطلبان قوی

قرابت معنایی نظام جدید نشر دریافت هامون سبطی.

آرایه های ادبی نظام جدید نشر الگو.

نگارش و زبان فارسی نظام جدید نشر الگو.

تاریخ ادبیات نظام جدید نشر الگو.

لغات و املاء نظام جدید نشر الگو.

فارسی جامع آی کیوی گاج (برای تسلط و تست زنی بیشتر).

بهترین منابع کنکور نظام جدید ادبیات برای داوطلبان متوسط

فارسی میکروطلایی گاج + قرابت معنایی نشر الگو + تاریخ ادبیات مهر و ماه.

بهترین منابع کنکور نظام جدید ادبیات برای داوطلبان ضعیف

فارسی جامع میکرو طبقه بندی گاج + لغت و املا و تاریخ ادبیات لقمه طلایی مهر و ماه (مخصوص مرور و جمع بندی) + قرابت لقمه مهر و ماه (مخصوص مرور و جمع بندی) + آرایه های ادبی لقمه مهر و ماه (برای مرور و جمع بندی) + دستور زبان فارسی لقمه مهر و ماه (برای مرور و جمع بندی).

درس دینی

بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید 1400 برای درس دینی باید به نحوی انتخاب شود که هم متن درس به دقت پوشش داده شده باشد و هم تک تک آیات با نکات دقیق و مفهومی آن توضیح داده شده باشد.

بهترین منابع کنکور نظام جدید دینی برای داوطلبان قوی

دینی پایه و دوازدهم خیلی سبز (با عنوان کتاب تست دین و زندگی) + دین و زندگی مولتی ویتامین گاج (برای مرور و جمع بندی).

بهترین منابع کنکور نظام جدید دینی برای داوطلبان متوسط

دین و زندگی جامع میکرو طبقه بندی گاج + دین و زندگی مولتی ویتامین گاج (برای مرور و جمع بندی).

بهترین منابع کنکور نظام جدید دینی برای داوطلبان ضعیف

دین و زندگی میکرو طلایی گاج + لقمه طلایی پیام آیات دین و زندگی مهر و ماه.

درس عربی

بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید 1400درس عربی، باید به گونه ای انتخاب شود که هم در بخش قواعد و هم در بخش درک مطلب و ترجمه و هم در بخش لغت و تحلیل و تعریب، به طور کامل به کار داوطلب بیاید.

بهترین منابع کنکور نظام جدید عربی برای داوطلبان قوی

نردبام عربی خیلی سبز.

بهترین منابع کنکور نظام جدید عربی برای داوطلبان متوسط

عربی پایه و دوزادهم تست خیلی سبز + درک مطلب عربی کامل گاج + واژگان عربی به روش تیک ایت  گاج .

بهترین منابع کنکور نظام جدید عربی برای داوطلبان ضعیف

عربی سفید گاج + فنون ترجمه عربی کنکور میکروطلایی + درک مطلب عربی کامل گاج + واژگان عربی به روش تیک ایت گاج

کنکور ریاضی

درس زبان انگلیسی

بهترین منابع کنکور تجربی نظام جدید 1400 برای درس زبان باید به گونه ای تعیین شود، که براساس ضعف در لغت، گرامر و یا ریدینگ و درک مطلب داوطلب باشد و در آن زمینه داوطلب را قوی تر سازد.

بهترین منابع کنکور نظام جدید زبان برای داوطلبان قوی

زبان انگلیسی جامع نردبام خیلی سبز.

بهترین منابع کنکور نظام جدید زبان برای داوطلبان متوسط

زبان انگلیسی جامع شهاب اناری مبتکران + واژگان سطر به سطر و گرامر کنکور گاج + آزمون پلاس زبان انگلیسی گاج.

بهترین منابع کنکور نظام جدید زبان برای داوطلبان ضعیف

زبان انگلیسی جامع شهاب اناری مبتکران + درک مطلب زبان کنکور به زبان ساده شهاب اناری مبتکران.

دروس تخصصی

درس ریاضیات

مهم ترین درس کنکور رشته ریاضی مباحث ریاضیات است که بالاترین ضریب را در کنکور رشته ریاضی دارد. کتاب های ریاضیات بایستی متناسب با سطح داوطلبان تهیه شود؛ زیرا درس ریاضی درسی است که نیازمند تمرین و تست زنی بالاست.

بهترین منابع کنکور ریاضی نظام جدید ریاضی برای داوطلبان قوی

ریاضی دهم تست نشر الگو یا ریاضی دهم نردبام خیلی سبز + حسابان یازدهم تست نشر الگو یا حسابان یازدهم نردبام خیلی سبز+ حسابان دوازدهم تست نشر الگو.

بهترین منابع کنکور ریاضی نظام جدید ریاضی برای داوطلبان متوسط

ریاضی دهم سه بعدی نشر الگو + حسابان یازدهم سه بعدی نشر الگو + حسابان کامل جامع کنکور میکرو طلایی گاج + لقمه هندبوک فرمول‌نامه ریاضیات مهر و ماه.

بهترین منابع کنکور ریاضی نظام جدید ریاضی برای داوطلبان ضعیف

ریاضی دهم سیر تا پیاز گاج + حسابان یازدهم سیر تا پیاز گاج + حسابان دوازدهم سیر تا پیاز گاج  یا حسابان جامع میکروطبقه بندی گاج (جلد یک و دو) + لقمه طلایی تکنیک های محاسبات سریع ریاضی کنکور مهر و ماه + لقمه هندبوک فرمول‌نامه ریاضیات مهر و ماه.

گسسته

درس گسسته یکی از دروسی است که داوطلبان با این درس به مشکل بر می خورند. به همین دلیل لازم است که با یک منبع مناسب این درس را یاد بگیرند.

بهترین منابع کنکور ریاضی نظام جدید گسسته برای داوطلبان قوی

گسسته دوازدهم تست نشر الگو یا گسسته دوازدهم انتشارات خوشخوان.

بهترین منابع کنکور ریاضی نظام جدید گسسته برای داوطلبان متوسط

گسسته سه بعدی نشر الگو + گسسته میکرو طبقه بندی گاج.

بهترین منابع کنکور ریاضی نظام جدید گسسته برای داوطلبان ضعیف

گسسته دوازدهم سیر تا پیاز گاج + گسسته میکروطبقه بندی گاج.

هندسه

درس هندسه درسی است که معمولا نسبت به دروس گسسته و ریاضی خوش فهم تر است و داوطلبان کنکور ریاضی برای بعضی از بخش های این درس که آسان تر است، حساب ویژه ای باز می کنند.

بهترین منابع کنکور ریاضی نظام جدید هندسه برای داوطلبان قوی

هندسه دهم تست نشر الگو + هندسه یازدهم تست نشر الگو + هندسه دوازدهم تست نشر الگو.

بهترین منابع کنکور ریاضی نظام جدید هندسه برای داوطلبان متوسط

هندسه دهم سه بعدی نشر الگو + هندسه یازدهم سه بعدی نشر الگو + هندسه دوازدهم سه بعدی نشر الگو

یا هندسه جامع انتشارات مهر و ماه.

بهترین منابع کنکور ریاضی نظام جدید هندسه برای داوطلبان ضعیف

هندسه دهم سیر تا پیاز گاج + هندسه یازدهم سیر تا پیاز گاج + هندسه دوازدهم سیر تا پیاز گاج + هندسه میکروطبقه بندی گاج

کنکور ریاضی

درس فیزیک

منابع درس فیزیک زمانی می تواند بهترین منابع لقب بگیرد که از نظر یاد دادن مفاهیم و تعداد تست های متنوع کامل باشد. متن درسنامه فیزیک اگر خیلی سنگین باشد، داوطلب در تست ها گیر می کند و اگر خیلی زیاد توضیحی باشد، داوطلب را از اصل قضیه که حل تست است، دور می کند.

بهترین منابع کنکور ریاضی نظام جدید فیزیک برای داوطلبان قوی

فیزیک 1 دهم تست نشر الگو + فیزیک 2 یازدهم تست نشر الگو + فیزیک 3 دوازدهم نشر الگو و یا نردبام فیزیک دهم + نردبام فیزیک یازدهم + نردبام فیزیک دوازدهم.

بهترین منابع کنکور ریاضی نظام جدید فیزیک برای داوطلبان متوسط

فیزیک کامل کنکور میکرو طلایی جلد 1 و 2 (درسنامه کامل + تست).

بهترین منابع کنکور ریاضی نظام جدید فیزیک برای داوطلبان ضعیف

فیزیک پایه و دوازدهم خیلی سبز.

درس شیمی

انتخاب بهترین منابع کنکور ریاضی نظام جدید 1400درس شیمی، به دلیل پیچیدگی درس شیمی کنکور یکی از سخت ترین کارهاست. شیمی به خاطر تغییرات زیادی که در کنکورهای چند سال اخیر داشته است، درسی است که باید به شدت مراقب آن باشیم.

 بهترین منابع کنکور ریاضی نظام جدید شیمی برای داوطلبان قوی

شیمی 1 (دهم) خیلی سبز + شیمی 2 (یازدهم) خیلی سبز + شیمی 3 (دوازدهم) (جلد یک و دو) خیلی سبز + نردبام شیمی دوازدهم خیلی سبز + فار آزمون شیمی دهم (برای تست زنی و تسلط) + فار آزمون شیمی یازدهم (برای تست زنی و تسلط).

بهترین منابع کنکور ریاضی نظام جدید شیمی برای داوطلبان متوسط

پرسش های چهار گزینه شیمی دهم جلد اول و دوم مبتکران + پرسش های چهار گزینه ای شیمی یازدهم جلد اول و دوم + پرسش های چهار گزینه ای شیمی دوازدهم جلد اول و دوم.

بهترین منابع کنکور ریاضی نظام جدید شیمی برای داوطلبان ضعیف

شیمی کامل کنکور میکرو طلایی گاج + درسنامه های شیمی کامل کنکور میکرو طلایی گاج.

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از قسمت دیدگاه های پست با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید.

 

“کاری از مرکز مشاوره تحصیلی آدنیا”

مشکل اساسی در آزمون سراسری

گاهی ممکن است در سوالات و تست های کنکور سراسری و آزمون های آزمایشی بین دو یا چند گزینه در پاسخ به سوالات دچار شک شویم. در این پست به این مشکل مهم و نحوه ی مواجهه با این سوالات خواهیم پرداخت تا به پاسخ صحیح برسیم و از تله های تستی که ممکن است در این سوالات باشد آگاه شویم.

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از قسمت دیدگاه های پست با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید.

برخی از دانش آموزان هستند که در درس خاصی شک می کنند مثلا دانش آموز در درسی که خوب مطالعه کرده و تست های زیادی حل کرده یا دانش آموز دیگری یادگیری اش ناقص بوده مثلا در درس زیست شناسی بین تمامی گزینه ها و تمامی سوال ها شک می کند و در برخورد با هر سوالی در بین چند گزینه به دام می افتد. شک در پاسخ دادن به سوالات تستی در کنکور سراسری و آزمون های آزمایشی مختلف به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود:

1) شک های مطلق

2) شک های نسبی

شک

شک های مطلق

شک مطلق شامل چه مواردی می شود. در شک مطلق ما هیچ ایده ای در ارتباط با موضوع سوال مطرح شده نداریم و بین هست و نیست شک می کنیم. بین دو گزینه که پاسخ آنها مثلا 1 و ½ است شک می کنیم این دسته از شک ها معمولاً در درس های محاسباتی اتفاق می افتد مثلاً در درس های ریاضی و فیزیک که دانش آموز هیچ ایده و نظری در ارتباط اینکه بخواهد حتی با یک احتمال کوچک پاسخ سوال را در بین دو گزینه تشخیص دهد ندارد و دقیقا دوتا شک وجود دارد هر کدام از آنها ما را به هیچ عنوان کمک نمی کند برای پاسخ گویی به آن سوال.

پس به این دسته شک ها می گوییم شک های مطلق که در درس های اختصاصی و مخصوصا درس های تحلیلی در ارتباط با مسائل محاسباتی اتفاق می افتد یعنی در سوالاتی مانند استیوکیومتری، مسائل ژنتیک، فیزیک، ریاضی.

پیشنهاد

معمولا ما پیشنهادی که به این دسته شک در سوالات و گزینه ها به دانش آموز می کنیم این است که به این دسته از شک ها پاسخ ندهند. چون اساسا این شک ها پایه و اساس علمی ندارند و دانش آموز و داوطلب کنکور را در سر جلسه کنکور اذیت می کنند؛ گاهی اوقات می بینیم دانش آموز بعد از زدن گزینه مدنظر حتی به درس های بعدی هم که می رود باز هم در فکر پاسخ به آن سوال است و در واقع در پاسخ گویی به سوالات سایر دروس نیز تاثیر می گذارد.

مثال

مثلا دانش آموز یک سوالی را در درس ریاضی به صورت شک دار پاسخ داده و از جوابش مطمئن نیست و می رود سراغ درس زیست شناسی خوب ما در زیست شناسی متوجه می شویم که دانش آموز مدام در ارتباط با آن گزینه و آن سوال فکرهایی را می کند همش در ذهنش این مورد تکرار می شود نکند این سوال رو اشتباه جواب داده باشم، نکند من غلط زده باشم، نکند شک دار زده باشم، نکند سوال درست نباشد، نکند من نمره منفی بگیرم، نکند ترازم کم شود و همین موضوع باعث شود سطح اضطراب ما بالا رفته و باعث می شود تمرکز ما از بین برود و در کل آزمون به فکر چند سوالی که شک دار جواب داده ایم، هستیم. ما پیشنهاد می کنیم این دسته از این سوالات را پاسخ ندهید.

شک های نسبی

و اما دسته دوم شک های وسواسی و نسبی هستند. شک های نسبی و وسواسی معمولاً به دو علت اتفاق می افتد: اولین علت این است که تسلط ما روی درس مورد نظر بشدت بالاست و این موضوع باعث وسواس ما روی گزینه ها می شود. دسته دوم و علت دوم این است که ما روی قسمت مدنظر سوال، تسلط کافی نداریم و یادگیری های ناقص ما بسیار زیاد است. این دسته از شک ها معمولاً در درس های عمومی و قسمت های مفهومی و درس های تحلیلی مثل زیست شناسی رخ می دهد.

دانش آموز

پیشنهادی که ما برای این دسته از شک ها داریم این است که دانش آموز به اولین شکش پاسخ بدهد؛ یعنی دانش آموز بین دو گزینه در تست قرابت معنایی، شک کند که یک درس عمومی است به اولین شکش پاسخ بدهد چون معمولاً اولین شک اش درست ترین شک است و معمولاً به پاسخ درست ختم می شود و شک های دوم و سوم ما معمولاً شک هایی است که فرد وارد فاز وسواس گونه می شود.

پیشنهاد

پیشنهاد ما این است که اولین شک را پاسخ بدهید و حتما سوالی که در پاسخ آن در جلسه آزمون دچار شک شده در خانه بررسی کند و ببیند اولا چرا شک کرده و دوما شکی که کرده آیا پاسخ درست بوده یا نه؛ این خیلی برای ما مهم است که ما بدانیم دلایل شک ما چه چیزی است. اولین راهکاری که گفته شد این است که بخواهید اولین شک را پاسخ بدهید و یک نکته دیگری هم که می توانید رعایت کنید و از این مورد پیشگیری کنید این است که دانش آموز بخواهد این شرایط آزمون را در منزل برای خودش شبیه سازی کند؛ یعنی دانش آموز قبل از آزمون، آزمون غیر حضوری را انجام دهد.

این نکته را باید دانش آموز دقت کند که هیچ موقع در آزمون نمی گویند: دانش آموز عزیز مثلاً این سوال را از این قسمت طرح کرده ایم. مغز دانش آموز  فقط روی آن قسمت تمرکز کند و بخواهد به سوال پاسخ بدهد. مطالب به صورت کلی و پراکنده است و ما باید این را در منزل تمرین کنیم؛ نباید مطالب را برای خودمان دسته بندی کنیم که اگر تست سقوط آزاد این مدل را دیدیم، این راه حل رو برویم نباید این کار رو انجام دهیم. بهترین راهکار این است که تست های ترکیبی انجام بدهیم که در طول دو هفته و روز قبل از آزمون بخواهیم آزمون غیر حضوری خودمان را حل کنیم؛ در مجموع این کارها به برطرف کردن شک ما کمک می کند که بسیار موثر است.

مثال

این راهکار در ارتباط با سوالات که جای خالی دارد، بسیار عالی است و سوالاتی که در ادامه مثال می زنیم در درس دین و زندگی بین متقین و پرهیزگاران یا مثلاً بین صور اول و دوم می ماند این موضوعات را بخواهیم به چه شکلی پاسخ بدهیم دانش آموز بین این دو تا گزینه شک می کند مخصوصاً در درس هایی که جای خالی دارند مثلاً در درس زیست شناسی بسیار زیاد است.

در درس شیمی هم این نوع سوالات مشاهده می شود و در درسهای عمومی هم که ما هم به کرات این موضوع را می بینیم؛  در درس هایی که به این شکل هستند، پیشنهاد ما برای شما این است که دانش آموز نخواهد به گزینه ها نگاه کند یعنی دانش آموز جای خالی را با معلومات خود و بدون نگاه به گزینه ها پر کرده و سپس به گزینه های سوالات نگاه کند. پس در ارتباط با سوالاتی که جای خالی دارند، بهتر است به گزینه ها نگاه نکرده و خودمان بخواهیم سوالات رو در ابتدا حل کنیم و بعد سراغ گزینه ها برویم.

2 روش دیگر برای حل مشکل شک بین دو گزینه در آزمون آزمایشی و کنکور

روش اول) آمارگیری در منزل در هنگام آزمون آزمایشی

بهترین روش این است که قبل از آزمون در منزل این شرایط را مدیریت کرده باشیم. بطور مثال، زمان تمرین در منزل وقتی که در درس خاصی شک داشتیم و با وجود شک گزینه ها را پنجاه به بالا درست جواب داده بودیم؛ پس در آزمون اگر در درس مذکور شک داریم، گزینه ها را جواب بدهیم. اگر برعکس در منزل درصد بالایی از درس خاصی را اشتباه زده بودیم، پس در آزمون گزینه های شک دار آن درس را جواب ندهیم.

روش دوم) اگر شک 50 50 بود به سوال آزمون جواب بدهید

نظر دسته ای دیگر از مشاوران با استنباط به تحلیل آماری این است که اگر داوطلب در تست ها با شک رو به رو شد و پنجاه_پنجاه در درست یا غلط بودن گزینه ها شک داشتند، پاسخ سؤال را بدهند؛ زیرا ممکن است پنجاه درصد درست باشد و این به نفع داوطلب است چون ارزش هر تست صحیح سه برابر تست نادرست است.

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از قسمت دیدگاه های پست با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید.

 

“کاری از مرکز مشاوره تحصیلی آدنیا”

سر جلسه آزمون باید چه نکاتی را رعایت کرد؟

بخش اعظم موفقیت داوطلبان در کنکور، مربوط به خود جلسه آزمون و چند روز قبل از آن است؛ چرا که بسیاری از متقاضیان در اثر مواجه با مشکلاتی ساده، از پاسخگویی به سوالات باز مانده و زمان را از دست می دهند از جمله نکاتی که داوطلبان باید در جلسه آزمون رعایت کنند می توان به مدیرت زمان، تکنیک های سرجلسه آزمون و آماده کردن وسایل مورد نیاز اشاره کرد با نزدیک شدن به زمان برگزاری کنکور سراسری داوطلبان وارد مرحله ای حساس از زندگی خود شده که می توانند با استفاده از روش های صحیح به نتیجه دلخواه خود در اعلام نتایج نهایی نزدیک شوند از عمده مشکلات ماه آخر کنکور می توان به استرس بالا، عدم توانایی مدیریت زمان سر جلسه آزمون و باور نداشتن توانایی های فردی اشاره کرد.

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از قسمت دیدگاه های پست با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید.

بارها با داوطلبانی مواجه شدیم که علی رغم داشتن آمادگی لازم برای شرکت در آزمون، نتوانستند به همه‌ سؤال ‌ها پاسخ دهند در نتیجه موفق به کسب رتبه قبولی در رشته محل مورد علاقه نشده و سوالاتی همانند “چکار کنم که سر جلسه‌ کنکور وقت کم نیاورم؟”، “چگونه استرس خود را کم کنم تا از زدن پاسخ اشتباه جلوگیری کنم؟” و یا سوالات مشابه استفاده می کنند. به دلیل اهمیت این موضوع در این مقاله به صورت کامل نکاتی را ذکر کرده ایم که باید سر جلسه آزمون رعایت کنید.

نکات مورد توجه در روز قبل کنکور سراسری

مدیریت روزها و ساعات پایانی باقی مانده تا زمان برگزاری کنکور سراسری یکی از فاکتورهای مهم و اساسی در موفقیت کنکور است و ارتباط مستقیم با عملکرد داوطلبان در جلسه آزمون دارد؛ چرا که سبب می شود داوطلبان بتوانند به بهترین نحو از توانایی های خود استفاده کنند. در ادامه به بررسی نکات لازم در مدیریت روزهای قبل از کنکور پرداخته شده است.

1- در روز قبل از كنكور، درس خواندن به منظور یادگیری ممنوع

در صورت نیاز به مطالعه، فقط به دوره نكات مهم و خلاصه نویسی ها بسنده كنید و به هیچ وجه به دوره مطالبی كه از نظرتان گنگ یا پیچیده است نپردازید. زیرا مطالعه فشرده در روز آخر هیچ نتیجه ای جز آشفته كردن احتمالی ذهن شما نخواهد داشت.

2- شناسایی حوزه امتحانی

داوطلبان بهتر است در روز قبل از برگزاری آزمون، نسبت به شناسایی حوزه امتحانی خود اقدام کنند تا در روز برگزاری آزمون با آرامش کامل در جلسه آزمون حاضر شوند. در نظر داشته باشید آدرس حوزه امتحانی، شماره داوطلبی و سایر اطلاعات داوطلبان بر روی کارت ورود به جلسه کنکور سراسری ذکر شده است.

4- خوردن شام سبک و خواب راحت

شب قبل از کنکور شام سبکی بخورید تا راحت ‌تر بخوابید و در وعده‌ های روزانه هم، غذا‌های حاوی کربوهیدرات‌ های پیچیده مثل نان، برنج و سیب زمینی بخورید.

از آنجایی که در کنکور سرعت به همراه دقت مورد توجه است بنابراین داشتن خواب کافی و تغذیه مناسب برای داوطلبان از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود؛ به همین جهت از انجام کارهایی همچون تمرین و مطالعه در شب‌ های باقی مانده به کنکور که سبب ایجاد استرس و خستگی در سیستم ایمنی بدن شما می شود دوری کنید.

5- نوشیدنی‌ های آرام‌ بخش بنوشید

نوشیدن یک لیوان شیر کم چرب، دوغ یا مقداری ماست سبب کاهش استرس در داوطلب می شود. البته اگر دستگاه گوارش شما به شیر حساسیت دارد از شیر صرف نظر کنید. چای سبز، بادرنجبویه، اسطوخودوس و سنبل طیب و گل گاوزبان هم باعث آرامش خواهد شد و خوابی راحت را برایتان به ارمغان می ‌آورند.

6- دارو مصرف نکنید

شب قبل از امتحان به هیچ عنوان دارو‌های خواب ‌آور مصرف نکنید و سعی کنید با دمنوش‌ ها درد‌های احتمالی مثل سردرد را تسکین دهید.

7- آماده کردن وسایل مورد نیاز

چند مداد مشکی نرم، پاک‌ کن، مداد تراش، کارت ورود به جلسه، سنجاق، کارت ملی، ساعت مچی، دستمال کاغذی یا پارچه ای، یک بطری آب کوچک در بسته، مواد قندی مثل شکلات را از روز یا شب قبل کنکور آماده کنید و یک جا قرار دهید و به ‌هیچ عنوان این کار را برای صبح نگذارید.

مدیریت جلسه کنکور سراسری

از چه درسی شروع کنیم؟

اگه تاکنون در آزمون های آزمایشی که تا قبل از کنکور شرکت کرده اید عادت داشته اید از یک درس خاص از دفترچه شروع کنید مثلا از درسی که قوی تر هستید اکنون نیز همین کار را انجام دهید و عادات خود را بصورت ناگهانی سر جلسه کنکور تغییر ندهید. اما اگر به ترتیب سوالات دفترچه آزمون جواب می دادید، سر جلسه کنکور نیز به همان ترتیب دفترچه پاسخ دهید. ضمناً اگر تاکنون در آزمون های آزمایشی شرکت نکرده اید، بهتره است به ترتیب دفترچه سوالات پاسخ دهید.

حتما از تکنیک ضربدر و منها برای تنظیم وقت استفاده کنید

در جلسه آزمون حتما از تکنیک ضربدر و منها و زمان های نقصانی برای مدیریت زمان استفاده کنید تا دچار کمبود وقت نشوید. قرار نیست در سری اول، به تمامی سوالات، مخصوصا سوالات وقت گیر پاسخ دهید.

جلسه

مراقب اعداد ۱ تا ۴ در گزینه ها باشید

مراقب شماره سؤال و خانه های پاسخ برگ که پر می کنید، باشید. برای مثال در پاسخ به سوالاتی که دارای گزینه های عددی هستند، دقت کافی داشته باشید. بالفرض جواب صحیح عدد 3 می باشد که در گزینه 2 قرار دارد و شما اشتباها گزینه 3 را به جای گزینه 2 انتخاب می کنید.

شانسی جواب دادن ممنوع

به هیچ وجه سوالی را شانسی جواب ندهید حتی اگر به صورت 50-50 بین دو گزینه شک دارید، در اکثر موارد ثابت شده که داوطلبان گزینه غلط را انتخاب می کنند زیرا در دام آموزشی این سوالات می افتند. طراحان سوالات طوری گزینه ها را ارائه میدهند که اگر داوطلب یادگیری ناقص داشته باشد، در دام آموزشی بیفتد. بنابراین شانسی جواب دادن ممنوع حتی اگر تعداد سوالاتی که جواب داده اید کم باشد.

اگر سوالات بیش از حد انتظار سخت بود

اگه سوالات یک درس سخت تر از حد معمول و نسبت به سال های قبل مشکل تر بود روحیه خود را حفظ کنید. سوالات برای همه سخت است، حتی برای رتبه یک کشور. ممکن است در برخی از موارد پیش بیاید که حتی رتبه ۱ نتواند یک درس خاص را بالای 90 درصد بزند. پس نگران نباشید مهم نیست اگر درصدی که مد نظرتان بود را نتوانستید بیاورید مهم ایت است که نسبت به سایر رقبا درصد بهتری بزنید. اگر کنکور سخت باشد برای همه سخت است و اینجا کسی موفق خاوهد شد که روحیه اش را حفظ کند. در این حالت به هیچ وجه برای اینکه تعداد بیشتری از سوالات را جواب داده باشید شانسی نزنید.

روی این سوالات اصلا فکر نکنید و رد شوید

اگر مبحثی را از یک درس خاص حذف کردید و اصلا نخواندید، سر جلسه کنکور هم سراغ آن سوالات نروید. البته اگر خیلی وقت اضافه آوردید در سری دوم می توانید بروید سراغ این تیپ از سوالات؛ زیرا ممکن است امسال سوالات خیلی ساده طرح شده باشند و بتوانید به آن ها پاسخ دهید. اما در سری اول به هیچ وجه وقت خود را صرف سوالات مباحثی که اصلا تا به حال نخواندید نکنید.

تعداد و شماره سوالات هر درس را حفظ باشید

از قبل نگاه کنید و ببینید از هر درس چه تعداد سوال می آید و حتی شماره سوالات هر درس از چند تا چند است. طبق این روش در جلسه کنکور بهتر می توانید برنامه ریزی کنید. مثلا وقتی سوال شماره 150 هستید می دانید چند سوال دیگر از سوالات این درس باقی مانده و چند دقیقه از مدت زمانی که برای این درس وقت دارید باقی مانده است. البته خیلی هم در محاسبه وقت و سوالات باقی مانده وسواس به خرج ندهید و تمرکزتان به جواب دادن سوالات باشد، اما از تنظیم وقت هم نباید غافل شد.

تکنیک تورهای نجات

برای مقابله با این افکار و استفاده از حداکثر توانایی در کمال آرامش، یک تکنیک به شما آموزش خواهم داد به نام تورهای نجات!

فرض کنید قرار است حد فاصل دو ساختمان بلند را از روی یک چوب باریک عبور کنید. خیلی دلهره آور و اضطراب‌زاست و درواقع غیر ممکن. اما اگر هنگام عبور از این مسیر شما چتر نجات داشته باشید و با طناب‌های محافظ شما را با یک هلی‌ کوپتر مهار کرده باشند و در زیر مسیر عبور، تورهای نجات پهن کرده باشند که در صورت سقوط هیچ آسیبی به شما وارد نشود؛ حال چطور؟ آیا باز هم مثل قبل، این مسیر دلهره آور و اضطراب‌ زاست؟

با پهنِ این تورهای نجات خواهید دید که با چه آرامشی در جلسه آزمون سراسری حاضر شده و نتیجه دلخواه خود را کسب خواهید کرد و اگر نتیجه آن گونه که انتظار داشتید رقم نخورد، نگران نیستید زیرا از قبل برایش یک تور نجات پهن کرده اید.

هوش تحصیلی (IQ) و هوش هیجانی  (EQ)

هوش تحصیلی (IQ) تنها موردی نیست که در آزمون سراسری مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد، بلکه داوطلبان کنکور علاوه بر مهارت های تحصیلی باید از یک سری مهارت‌ های فراتحصیلی نیز برای موفقیت در این آزمون سرنوشت‌ ساز کنکور بهره ببرند.

هوش هیجانی (EQ) یکی از فاکتورهایی است که در آزمون سراسری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در واقع توانایی مدیریت بر خود و شرایط آزمون از مؤلفه های این هوش در جلسه آزمون به حساب می آید که یک داوطلب کنکوری برای موفقیت در آزمون باید این دو مؤلفه را تقویت کند.

تقویت هوش هیجانی

تقویت هوش هیجانی، خود بحث مفصلی است و نیازمند تمرین در طول سال خواهد بود و جداگانه به آن خواهیم پرداخت. اما در اینجا به چند نکته کوتاه اشاره می‌ کنم:

هنگام مواجه شدن با سؤالات سخت و غیر منتظره، خونسردی خود را حفظ کنید و به راحتی با تکنیک های مدیریت خود و مدیریت جلسه آزمون سعی کنید از آن سؤالات عبور کنید یا با علامتی آنها را مشخص کرده که اگر در پایان آزمون فرصتی باقی ماند به آنها فکر کنید.

هرگز فراموش نکنید که شما در کنکور بسته به هدفی که برای خود برگزیده اید فقط باید به تعدادی از سؤالات که بلد هستید پاسخ دهید و این امر در آرامش شما بسیار مؤثر است. همچنین فراموش نکنید که اگر شما با سؤالی سخت مواجه می شوید، سایر داوطلبان از این قاعده مستثنی نبوده و آنها هم با این سؤالات مواجه خواهند شد و اصطلاحاً می گوییم؛ آزمون اگر سخت است، برای همه سخت است. کسی موفق خواهد بود که در مواجه با این سؤالات بتواند خود و آزمون را مدیریت کند.

جلسه

11 وسیله مورد نیاز برای روز کنکور

همه داوطلبایی که تصمیم دارند در کنکور سراسری شرکت کنند لازم است قبل از زمان برگزاری کنکور سراسری وسایل لازم برای روز آزمون را از قبل تهیه کرده و در روز آزمون همراه خود داشته باشند.

1- کارت ورود به جلسه

کارت ورود به جلسه یکی از مهم ترین مدارکی می باشد که روز کنکور بایستی حتما به همراه داشته باشید. برای دریافت این کارت لازم است تا چند روز قبل از برگزاری کنکور وارد سایت سنجش شده و با اطلاعات ثبت نامی خود اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه نمایید. داوطلبانی که کارت ورود به جلسه کنکور سراسری خود را در روز آزمون به همراه نداشته باشند، اجازه شرکت در کنکور سراسری را نخواهند داشت.

2- کارت شناسایی

برای کنترل و مطابقت تصویر داوطلب، اطلاعات کارت ورود به جلسه و اطلاعات فردی شناسنامه ای، حتما یک کارت شناسایی باید همراه داوطلب باشد. این کارت شناسایی باید کارت ملی باشد اما توصیه مشاوران آدنیا به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه می باشد. داوطلبانی که کارت ملی ندارند می توانند شناسنامه خود را به همراه داشته باشند و از این لحاظ مشکلی پیش نخواهد آمد.

3- ساعت مچی

به خاطر اهمیت زمان در سر جلسه آزمون بهتر است حتما یک ساعت به همراه خود داشته باشید تا بتوانید، زمان را کنترل کنید.

4- مداد نرم

حتما 3 عدد مداد مشکی نرم و تراشیده به همراه خود داشته باشید. برای این که پاک کردن مدادتان راحت تر باشد از مداد HB استفاده کنید. البته اگه تمایل به جواب دادن سوالات با اتود دارید، مشکلی وجود ندارد اما احتمال خراب شدن اتودتان را هم در نظر بگیرید و حتما همراه خود مداد داشته باشید تا در صورت نیاز به مداد، دچار مشکل نشوید.

5- پاک کن

علت اینکه در کنکور از مداد یا اتود استفاده می کنید این است که اگر تستی را غلط جواب دادید، بتوانید آن را پاک کنید و گزینه درست را وارد نمایید. تمامی داوطلبان سر جلسه آزمون، پاک کن لازم دارند. بهتر است 2 عدد پاک کن همراه خود داشته باشید. توصیه می کنیم که از پاک کن با کیفیت استفاده کنید، تا پاسخ برگتان حین پاک کردن سیاه نشود.

6- مداد تراش

حتما یک تراش تیز همراه خود داشته باشید تا در صورتی که لازم شد مدادتان را بتراشید.

7- سوزن ته گرد یا سنجاق قفلی

سر جلسه آزمون لازم است تا حتما کارت ورود به جلسه خود را به سینه خود وصل کنید. برای این کار هم احتیاج به سنجاق قفلی یا سوزن ته گرد دارید.

8- مواد قندی

برای جواب دادن به سوالات کنکور، لازم است تا از فکرتان استفاده کنید که این امر باعث افت انرژیتان می شود. از آنجایی که زمان آزمون طولانیست ممکن است حتی احساس ضعف نیز به شما دست بدهد. پس بهتر است تا حتما مقداری خوراکی قندی مثل شکلات، بیسکوییت، خرما و … همراه خود داشته باشید.

البته توصیه مشاوران آدنیا همراه داشتن مقداری خرما یا انجیر برای زمانیست که قندتان افتاده است چون موادی که دارای قند طبیعی هستند، خیلی سریعتر کمک می کند تا انسولین خونتان بالا رود. حتما یک لقمه کوچک نان و پنیر، خرما و گردو برای مواقعی که دچار ضعف شده اید، داشته باشید. به هیچ عنوان از خوراکی هایی که ممکن است دست و یا پاسخنامه شما را کثیف کند، استفاده نکنید.

9- یک بطری آب و آبمیوه

حتما همراه خودتان یک بطری آب و آبمیوه یا شربت داشته باشید تا هر وقت احساس تشنگی کردید، بتوانید از آب یا آبمیوه خود استفاده کنید. به هیچ عنوان بطری خود را بر روی پاسخنامه تان قرار ندهید و درب بطری را نیز ببندید تا روی دفترچه و پاسخ برگتان نریزد.

جلسه

10- دستمال کاغذی یا پارچه ای

ممکن است به هر دلیلی سر جلسه کنکور دستمال کاغذی یا پارچه ای احتیاج داشته باشید. پس بهتر است تا همراه خودتان مقداری دستمال کاغذی و یه عدد دستمال پارچه ای داشته باشید.

11- لباس راحت و مناسب آزمون

سعی کنید لباسی که برای جلسه کنکور می پوشید؛ کاملا آزاد، راحت و مناسب آزمون باشد. بهتر است تا لباسی که می پوشید خنک باشد، زیرا آزمون در فصل تابستان برگزار می شود.

12- جدول زمان بندی

جدول زمان بندی، جدولی است که زمان های نقصانی در روی دفترچه آزمون درج شده است. در آزمون سراسری به هر داوطلب در تمام گروه های آزمایشی یک پاسخنامه و دو دفترچه سوال آزمون عمومی 1 و آزمون اختصاصی 2 در قالب دو بسته نایلونی داده می شود. این بسته ها شخصی سازی شده و مشخصات داوطلبان بر روی پاسخنامه و جلد دفترچه سوالات درج شده است که داوطلبان باید پاسخ هر دو دفترچه را در همان یک برگ پاسخنامه تحویل شده علامتگذاری کنند.

 نکات تکمیلی سر جلسه کنکور سراسری

 • پس از ورود به حوزه امتحانی، به تابلوهای نصب شده دقت کنید تا به راحتی صندلی خود را پیدا کنید. در صورتی که صندلی تان مشکلی داشت، از مراقبان حاضر در جلسه کمک بخواهید.
 • پس از دریافت برگه پاسخنامه، شماره پاسخنامه را با شماره صندلی و شماره کارت خود مطابقت دهید. این کار را هنگام دریافت دفترچه عمومی و اختصاصی نیز حتما انجام دهید.
 • با نام خدا آزمون خود را شروع کنید و از او بخواهید که آن چه به مصلحتتان است، برایتان رقم بزند.
 • برای باز کردن (پکیج) دفترچه تان شتاب زده عمل نکنید؛ زیرا اضطراب و نگرانی ناشی از این شتابزدگی، بسیار بدتر از چند ثانیه ای است که شما از دست می دهید.
 • یکی از حالاتی که برای تعدادی از داوطلبان در ابتدای برگزاری آزمون رخ می دهد (احساس فراموشی) است. توجه کنید که این احساس، کاذب است و وقوع آن طبیعی است. بسیاری از دارندگان رتبه های تک رقمی آزمون سراسری نیز از این حس سخن گفته اند، ولی با اعتماد به نفس و رفتن به سراغ سوال هایی که بر آنها تسلط بیشتری داشته اند، بر این حس غلبه کرده اند؛ حسی که معمولا در همان دقایق اول شروع آزمون، با گرم شدن ذهن از بین می رود.
 • بعد از شروع آزمون، در فواصل مختلف از بلندگوی حوزه امتحانی، جملاتی خطاب به مراقبان و رابطان حاضر در جلسه آزمون گفته می شود؛ مانند: رابطان! اجرای بند 3 و …، ذهن خود را به این جملات معطوف نکنید؛ زیرا این جملات خطاب به شما گفته نمی شود.
 • ساعت به همراه خود داشته باشید و سعی کنید که وقت خود را تنظیم کرده و آن را تلف نکنید و در زمان تعیین شده برای هر درس به سوالات پاسخ دهید؛ البته در تنظیم وقت نه آنقدر وسواس به خرج دهید که هر لحظه به ساعت نگاه کنید و نه آنقدر بیخیال شوید که آخر هر درس به ساعت نگاه کنید. به هر حال در جلسه آزمون، هیچ کس مسئول اعلام وقت به شما نیست و خودتان باید مراقب وقتتان و مدیریت آن باشید.
 • با سوال ها لج نکنید (به هیچ وجه روی یک سوال بیش از حد، مکث نکنید). حتی اگر بتوانید به سوالی بعد از چند دقیقه پاسخ دهید، باز هم به تلف کردن وقتش نمی ارزد؛ زیرا در همان مجموعه سوالات، سوال های آسان تری هست که حتما می توانید به آنها جواب دهید. حال اگر با انجام این کار (یعنی اتلاف وقت زیاد برای حل یک سوال سخت) در انتهای آزمون، وقت کم بیاورید و مثلاً نتوانید 12 سوال آخر را بخوانید، مطمئن باشید بین آنها حداقل 3 یا 4 سوال بوده که به راحتی با یک نگاه قابل پاسخ دادن بوده اند و شما آنها را در ازای حل یک سوال سخت از دست داده اید (توجه داشته باشید که ارزش سوال های یک درس، یکسان است و پاسخ دادن به 5 سوال سحت یا 5 سوال آسان در یک درس، تفاوتی ندارد).
 • این مسئله درباره توجه به یک درس و بی توجهی به سایر دروس هم صادق است. یک سال بهترین دانش آموز کلاسی، که همیشه در کلاس و آزمون های آزمایشی بهترین نتیجه را می آورد، رتبه ای دور از انتظار را کسب کرد. وقتی دلیلش را پرسیدیم، متوجه شدیم که بیشتر وقت آزمون اختصاصی خود را صرف پاسخگویی به سوال های زیست شناسی و شیمی کرده بود، فیزیک را شتاب زده پاسخ داده بود و فقط توانسته بود به دو سوال ریاضی پاسخ بدهد. در نتیجه، درصد ریاضی او که همیشه روی 80 درصد بود به 6 درصد کاهش یافته بود. بی شک، اگر این دانش آموز، به هر درس، وقت منطقی خودش را اختصاص می داد و در نهایت اگر وقت اضافی می آورد، سراغ درسی می رفت که پاسخگویی به سوال های آن، زمان بیشتری را می طلبد، حتماً رتبه بهتری کسب می کرد.
 • کنکور، یک مسابقه است، نه یک امتحان. در امتحان شما اگر زیر 10 بگیرید قبول نشده اید، اما در مسابقه، نمرهء خاصی ملاک نیست؛ مهم است که از بقیه جلوتر باشید. برای سایر داوطلبان نیز آسان است؛ برای مثال، یک سال در گروه آزمایشی هنر، دارنده رتبه اول، تنها به درصد کمی از سوال های خواص مواد، پاسخ صحیح داده بود؛ از سوی دیگر، گاه سوال های یک درس آنقدر ساده است که تعداد قابل توجهی از داوطلبان به 100 درصد سوال ها پاسخ صحیح می دهند؛ در این صورت، حتی اگر به یک سوال هم پاسخ ندهید، در رتبه شما تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.
 • به نکته های کلیدی سوال، مثل قیدهایی مانند: بجز، همه، احتمالا و … که در سوال به کار می رود، توجه کنید. همچنین به منفی یا مثبت بودن هر یک از سوال ها دقت کنید و بدانید که از قدیم گفته اند: (فهم سوال، نیمی از پاسخ است.)
 • سر جلسه آزمون، به هیچ چیز، جز سوالی که در پیش رو دارید، فکر نکنید. فکر کردن به اینکه خانواده، اولیای مدرسه یا دوستانم، چه انتظاری از من دارند یا اگر خراب کنم چه خواهد شد. نقشی جز پایین آوردن بازدهی و تمرکز شما ندارند. به خود بگویید که الان وظیفه ای جز پاسخگویی به سوال ها ندارید و فقط به حال فکر کنید و گذشته و آینده را فراموش نمایید.
 • دو سال پیش، دانش آموزی می گفت که سرجلسهء آزمون، پاسخ همه سوال ها، به ویژه سوال های درس فیزیک، را فراموش کرده بودم. اما وقتی به خانه برگشتم و سوال ها روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت، به 80 درصد سوال ها پاسخ صحیح دادم. اول از این تفاوت در آمادگی و پاسخگویی متعجب شدم، اما به خاطر آوردم که من سر جلسه آزمون، آنقدر نگران نتیجه آزمون و حرف دوست و آشنا بودم که به همه چیز فکر می کردم جز سوالی که در پیش رویم بود.
 • علامت زدن اشتباه سوال ها در برگه پاسخنامه، یکی از اشتباهات رایج داوطلبان است. بهتر است هر از گاهی شماره سوال پاسخنامه را را با شماره سوال دفترچه آزمون کنترل کنید. همچنین به هیچ وجه، پر کردن پاسخنامه را به دقایق آخر آزمون موکول نکنید. بهتر است که گزینهء صحیح هر سوال را بلافاصله در پاسخنامه پر کنید یا لااقل بعد پاسخگویی بعد از هر 10 سوال، پاسخنامه را پر نمایید.
 • شروع فرآیند آزمون سراسری با دروس عمومی است. اگر یک یا برخی از درس های عمومی سخت بود، نگران و نا امید نشوید. اگر آمادگی لازم را دارید و با این وجود، درس یا دروسی برای شما دشوار است، به احتمال بسیار زیاد برای سایر داوطلبان نیز آن درس، سخت خواهد بود؛ پس نباید روحیه خود را ببازید، چون نتیجهء آزمون بر اساس یک درس تعیین نمی شود و شما می توانید با پاسخگویی بهتر به سوال های سایر دروس، رتبه و نتیجه خوبی کسب کنید.
 • مدام دفترچه را ورق زدن و از این درس به آن درس پریدن، خود به خود باعث نگرانی و سردرگمی می شود؛ البته امکان دارد که شما در درس خاصی، استعداد و توانایی ویژه ای داشته باشید یا علاقه خیلی زیادی به یک درس بخصوص داشته باشید و بتوانید با سرعت زیادی به سوال های آن درس پاسخ دهید؛ در این صورت، پاسخ دادن به سوال های آن درس می تواند به شما روحیه بدهد. همچنین اگر در پاسخ به سوال ها، ترتیب درس ها را رعایت نکردید یا اگر سوالی را بدون پاسخ گذاشتید، در پاسخنامه هم شماره سوال ها را کنترل کنید؛ زیرا، همانطور که پیش از این گفته شد، علامت زدن اشتباه سوال ها در برگهء پاسخنامه، یکی از اشتباهات رایج کنکور است که باعث می شود با همین اشکال کوچک تا انتهای پاسخنامه، جواب ها را اشتباه علامت بزنید؛ پس بهتر است که هر از گاهی، شماره سوال پاسخنامه را با شماره سوال دفترچه آزمون تطبیق دهید.
 • برای اینکه اکسیژن مناسب به مغزتان برسد، روی صندلی صاف بنشینید. اگر داوطلبی کمرش را خم کند یا به اصطلاح قوز کند، تبادل هوا بین ریه ها و فضای بیرون دچار مشکل می شود و به تدریج سطح اکسیژن خون پایین می آید و کارایی مغز افت می کند.
 • در دقایق پایانی آزمون، ذهن و حافظه شما خسته تر از قبل است؛ بنابراین، به پاسخ هایی که داده اید، شک نکرده و آنها را دست کاری نکنید. به یاد داشته باشید که معمولا پاسخ دوم شما اشتباه آب در می آید.
 • هر چند وقت یک بار، کمی آب بنوشید. سلول های مغزی، برای اینکه بتوانند خوب عمل کنند، به دو مادهء اصلی قند و اکسیژن نیاز دارند. آبی که کمی شیرین شده باشد نیاز شما را در این زمینه برآورده می کند. اما از نوشیدن آب زیاد نیز خودداری کنید؛ زیرا زمان برگزاری آزمون طولانی است و امکان دارد نیاز به سرویس بهداشتی پیدا کنید و رفت و برگشت به سرویس بهداشتی، بخشی از زمان پاسخگویی شما به سوال ها را خواهد گرفت.
 • اگر احساس خستگی کردید، یک دقیقه عضلات بدن خود را بکشید. برای انجام این کار، کف پاهایتان را در امتداد ساق پا بکشید. همچنین دو دست خود را به طرفین باز کنید و عضلات سینه تان را در امتداد دو دست بکشید (حالتی مانند خمیازه کشیدن). انجام این عمل به مقدار قابل توجهی خستگی شما را رفع می کند.
 • برای جلسهء آزمون لباسی راحت و خنک به تن کنید؛ در ضمن با خودتان یا بالاپوش و در صورت لزوم هدبند ببرید؛ زیرا امکان دارد که صندلی شما در جلسه آزمون، نزدیک فن یا در مسیر وزش باد کولر باشد و سردتان شود. گفتنی است که در جلسه آزمون، امکان جابجایی برای داوطلبان وجود ندارد.
 • توجه کنید که اگر به هر دلیلی صندلیتان شما را اذیت می کند، حتما به مراقب گفته تا در صورت امکان جای شما را عوض کرده یا مشکلتان را برطرف کند.

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از قسمت دیدگاه های پست با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید.

 

“کاری از مرکز مشاوره تحصیلی آدنیا”

حاشیه نویسی

از حاشیه‌ نویسی به عنوان یک مهارت یاد می شود. توجه داشته باشید که پس از حاشیه نویسی کردن در یک کتاب حاشیه ها بیش‌تر از متن اهمیت پیدا می کنند و با خواندن آنها تمام محتوای صفحه ی مورد نظر در ذهن تداعی می شود. گفتیم یکی از رمزهای حافظه مرور است، امروز از رمز دیگر تقویت حافظه یعنی شخصی سازی رونمایی می کنیم‌. تصور کنید محتوای یک پاراگراف شما را یاد یک خاطره ای می اندازد. اگر شما آن خاطره را در حد دو یا سه کلمه در گوشه کتاب بنویسید، یعنی محتوای پاراگراف مورد نظر را برای خود شخصی سازی کرده اید. از آن جایی که آن خاطره در حافظه ی بلندمدت شما است، هنگام امتحان دادن یا سخنرانی با به یاد آوردن خاطره، پاراگراف مورد نظر را به راحتی به یاد می آورید.

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از قسمت دیدگاه های پست با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید.

مطالعه

مثال فرض کنید می خواهید عدد 367 را به خاطر بسپارید، اینجا می توانید بگویید تعداد روزهای سال 367 روز است و این عدد دو تا بیشتر از تعداد روزهای سال است. با نوشتن عبارت “سال + 2”  در حاشیه کتاب، عدد 367 همواره در ذهنتان خواهد ‌ماند.

توجه داشته باشید تمام عبارت هایی که شما در حاشیه ی کتابتان می نویسید کاملاً شخصی است و اگر شخص دیگری آن را بخواند متوجه نمی شود در صورتی که همین عبارت ها برای شما تداعی کننده ی محتوای کتاب است.

از حاشیه نویسی به عنوان یکی از اصول یادگیری یاد می کنند که می تواند در مطالعه ی مجدد کتاب، کار شما را راحت تر کند.

تکنیک حاشیه نویسی

این تکنیک ها شباهت زیادی به تکنیک خلاصه نویسی دارد و باید در زمان مخصوص به خودش انجام شود با این تفاوت که لازم نیست تمرینی در این بخش حل شود، تکنیک حاشیه نویسی عموماً در درس هایی مثل دینی، ادبیات، زیست و مفاهیم شیمی می باشد، لازم است در این جا به شما بگوییم این تکنیک پس از مطالعه کتاب مربوطه و پس از تست زدن انجام می شود. به این صورت که به سراغ منبع درسی رفته و به دلیل اهمیت وقت، دیگر  نیاز نیست متون جزوه ی مورد مطالعه و نکاتی را که بدست آوردیم، در جایی یادداشت کنیم بلکه در همان صفحات کتاب به انجام حاشیه نویسی می پردازیم.

تکنیک های مهم

نوشتن متن در حاشیه صفحه

برای انجام حاشیه نویسی؛ بهتر است مطالب مهم متن را در حاشیه همان صفحه متن یادداشت می کنیم. در انجام این کار سعی کنیم که در کوتاه ترین جمله بندی ها و کلمات، بیشترین منظور و مفهوم را برسانیم. البته استفاده از نمودار درختی در این گونه موارد، مخصوصاً زمانی که مطالب به هم پیوسته و ارتباط دارند، کاری بسیار خوب است که به شما در امر مرور، بالاخص در روزهای منتهی به آزمون ها مدت زمان چشمگیری را صرفه جویی می کند .

خط کشی دور یا زیر کلمات

برای بهتر دیده شدن در متن، دور یا زیر کلمات مهم خط کشیده و یا با ماژیک های هایلایت که در بازار هست، این عبارت ها را هایلایتشان می کنیم تا هنگام مرور این دست کلمات که از نظرمان کلماتی کلیدی، مهم و پرتکرار بودند را با دقت بیشتری مطالعه کنیم.

این تکنیک ها، روش بسیار مؤثری برای افزایش تمرکز و دقت هستند. این کار شما را نسبت به خواندن عادی بسیار فعالتر و تیزتر و همچنین کیفیت کار شما را بالاتر برده و می توانید در مدت زمان کمتری، نه تنها با کاهش کیفیت، بلکه با افزایش نسبی کیفیت مطالعه و مرور کنید.

مرور بر نکاتی دیگر

مقدار حاشیه نویسی و برجسته سازی نباید بیشتر از ۳۰ درصد حجم کل مطالب باشد، شما می توانید کتاب های خود را سیمی کرده و لا به لای صفحات کتاب های خود برگه سفید بگذارید و راحت تر حاشیه نویسی کنید.

در هنگام تست زنی، کنار تست هایی که به نظرتان مهم تر هستند علامتی بگذارید تا بعداً در هنگام نکته برداری، نکاتشان را مورد توجه قرار دهید.

همچنین در اینجا باید به شما بگوییم اگر سعی کنید در «حاشیه نویسی» با خلاقیت بیشتر و به زبان خود بنویسید، در یادگیریتان تسریع بخشیده و مطالب را بهتر یاد می گیرید.

مطالعه

تکنیک حاشیه نویسی با استفاده از تست زدن

در این مرحله بعد از انتخاب چندین تست از میان مباحث روز که خواندید چند تست را انتخاب می کنید، سپس شروع به تست زنی می کنیم، بعد از تمام شدن و زدن همه ی تست ها شروع می کنیم به بررسی کردن که چند سوال را غلط زدیم مثلا 5 تست از 20 تست را غلط زدیم پس می فهمیم ما در اینجا 5 نکته مهم را بلد نبودیم، سریعاً شروع می کنیم این نکات مهم را در گوشه کتابتان بنویسید و سپس این مطالب را چندین بار مرور کنید تا بتوانید براحتی مطالبی که فراموش کردید را یاد بگیرید.

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از قسمت دیدگاه های پست با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید.

 

“کاری از مرکز مشاوره تحصیلی آدنیا”

مرور

تنها برای حفظ و نگهداری مطالب نیست بلکه در فهمیدن آن ها نیز بسیار موثر است. اگر خیلی باهوش هم باشید برای فهم یک موضوع نیاز به تکرار آن دارید. موجب نگهداری و دسته بندی منظم مطالب در مخ می شود و سرعت عمل و حضور ذهن در جلسه را بالا می برد. تفاوت تا این حد است که بگویند از بین چند تا گونی کتابی را پیدا کنید. یا اینکه بخواهید از یک قفسه مشخص در کتابخانه کتابی را بیابید.

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از قسمت دیدگاه های پست با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید.

آیا مرور کردن همان دوباره خوانی است؟

خیر

بسیاری از دانش آموزان می گویند: مرور درس ها بسیار وقت گیر است.

زمانی که از آنها می پرسیم که چگونه مرور می کنند می گویند که مطالب را دوباره مطالعه می کنند. دوباره خواندن یک درس بسیار وقت گیر است در صورتی که مرور فرآیندی سریع است. اگر با تکنیک مرور ۵ ستاره درسهای خود را مرور کنید می بینید که زمان زیادی از شما نخواهد گرفت.

مرور کردن

مرور ۵ ستاره چیست؟

مرور ۵ ستاره در واقع همان زمانهای مناسب برای مرور هستند.

اگر در ۵ زمان زیر مطالبی که خواندید را مرور کنید، احتمال فراموشی آن بسیار کم می شود.

طبق تحقیقات دانشمندان علم روانشناسی و علوم اعصاب، بهترین زمانهای برای مرور به شکل زیر است.

 1. ۱۰ دقیقه بعد از مطالعه
 2.  یک روز بعد از مطالعه
 3. یک هفته بعد از مطالعه
 4. یک ماه بعد از مطالعه
 5. یک فصل (سه ماه) بعد از مطالعه

مروری هم برای دانش آموزان کنکوری وجود دارد که در روز‌های پایانی ماراتن کنکور است و به آن “جمع بندی” می گویند.

که جز این ۵ مرحله نیست و روش آن هم متفاوت است.

این ۵ زمان طلائی را به خاطر بسپارید و با مرور کردن مناسب، مطالب را برای همیشه در ذهن خود تثبیت کنید.

چرا باید مرور کنیم؟

قطعا اولین و بارزترین دلیل مرور کردن، عدم فراموشی و بخاطر سپاری مطالب است.

اما دانستن روش مرور کردن و انجام آن فواید بسیار زیادی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

1- انتقال مطلب به حافظه بلند مدت

بعد از چندین بار مرور که بر اساس قوانین و زمان بندی مشخص شده است، مطلب مطالعه شده از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل می شود. به دلیل اینکه حجم درسهای کنکوری زیاد است و دانش آموز باید همه آنها را تا روز کنکور در حافظه خود داشته باشد ناچار است که مطالب را در حافظه بلند مدت خود ذخیره کند. مطالبی که با رعایت قوانین مرور به حافظه بلند مدت منتقل شدند تا سالها پس از کنکور هم در ذهن ماندگار خواهند بود.

2- درک عمیق مطلب

وقتی دانش آموزی می گوید فلان فصل را خواندم ولی چیز زیادی نفهمیدم همیشه این مثال را برایش می زنیم. وقتی برای اولین بار به شما آدرسی می دهند تا به آنجا بروید درحالی که هیچگاه به آن شهر و منطقه سفر نکرده اید. از چند نفر نام خیابانها و کوچه ها را می پرسید و شاید چندین بار راه را اشتباه بروید و نهایتاً پس از جستجوی زیاد محل را پیدا کنید.

وقتی برای بار دوم به آنجا می روید با کمی دقت و نهایتاً یک بار پرس و جو محل را پیدا می کنید. اما وقتی دفعات بعد می خواهید به آن محل بروید چشم بسته هم آنجا را پیدا می کنید. این دقیقا همان فایده درک عمیق است.

3- افزایش سرعت پردازش ذهنی

برگردیم به مثال قبل اگر زمان رسیدن به آدرس مورد نظر در اولین بار و پنجمین بار را بررسی کنیم قطعا در بار پنجم بسیار سریع تر به محل می رسیم.

وقتی مطلبی را چندین بار مرور کردیم به قدری مفاهیم آن در ذهن ما جای گرفته که به محض اینکه آنها را فراخوانی کنیم مغز سریعاً آن را در دسترس ما قرار می دهد که این موضوع باعث افزایش سرعت تست زنی نیز می شود.

4- طبقه بندی مطالب

از دیگر فواید مرور طبقه بندی و دسته بندی مطالبی است که مطالعه کردیم. ذهن ما مانند یک اتاق خالی است وقتی مطلبی را برای اولین بار می خوانیم مثل این است که کلی لوازم را بدون نظم بریزیم داخل اتاق خالی اما هر بار که مطلب را مرور می کنیم در واقع داریم هر وسیله را سر جای خود می گذاریم و اتاق را منظم می کنیم.

به نظر شما پیدا کردن یک وسیله در یک اتاق شلوغ آسان تر است یا یک اتاق مرتب؟

از چه منبعی باید درسهای خود را مرور کنیم؟

معمولا دانش آموزان مرور را از منابع مختلفی انجام می دهند که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

1- منبع مطالعاتی

اکثر دانش آموزان از همان منبعی که درس را خوانده اند مرور را هم انجام می دهند. از نظر من هم بهترین منبع برای مرور هم همان منبع مطالعاتی است اما به شرطی که حجم کمی داشته باشد. در ابتدای سال کنکور باید منابعی را انتخاب کنید که علاوه بر جامع و کامل بودن حجم مناسبی را هم داشته باشند.

2- استفاده از خلاصه های خود

برخی دانش آموزان که حوصله بیشتری دارند بعد از مطالعه هر درس آن را “خلاصه نویسی” می کنند. اگر دانش آموز روش خلاصه نویسی را بلد باشد این روش هم می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

اگر از ما بپرسید: روش درست خلاصه نویسی چگونه است؟

باز هم به دو مورد جامعیت و حجم کم اشاره می کنیم. خلاصه های شما نباید ناقص باشد و در عین حال نباید انقدر حجیم باشد که از منبع مطالعاتی هم بیشتر شود. تکنیکهای خلاصه نویسی را در مقاله ای دیگر مفصل توضیح می دهم.

3- استفاده کتابهای چکیده

بعضی از دانش آموزان همراه با منبع مطالعاتی اصلی (که معمولاً حجیم است) منبعی کم حجم تر را تهیه می کنند که با استفاده از آن فرآیند مرور را انجام دهند.

چگونه دروس را مرور کنیم؟

 • به طور طبیعی در بسیاری از اوقات داوطلبان مطالبی را که مطالعه می کنند تا 48 ساعت پس از مطالعه نیم بیشتر از آن را فراموش می کنند برای همین است که اکثر مشاوران تحصیلی بر روی امر مرور دروس تاکید ویژه دارند و البته توصیه می شود برای مرور مطالبی که خوانده اید از 2 الی 3 روز بعد از خواندن مطلب به مرور آن بپردازید.
 • برای مرور کردن دروس مختلف توصیه می شود به متن کامل دروس در کتاب های درسی مراجعه نکنید چرا که حجم زیاد مطالب هم از مرور صحیح درس جلوگیری می کند و هم زمان زیادی را از شما می گیرد و فقط شما را کلافه می کند. می توانید از کتاب درسی که قبلا علامتدار کرده بودید خلاصه هایی که هنگام مطالعه از مطلب مورد نظر برداشته اید و یادداشت هایی که هنگام تدریس استاد در کلاس نوشته اید و نکات بدست آمده از تست زنی هایتان بهترین منابع برای مرور هستند.

مرور دروس عمومی

 • در دروس عمومی که شامل درس هایی مثل دین و زندگی، ادبیات فارسی، عربی و زبان انگلیسی هستند هر ساله در کنکور سراسری دارای ساختاری مشابه هستند به این صورت که سوالات ابتدایی درس عربی همیشه به مبحث ترجمه اختصاص داده شده است و یا سوالات انتهایی درس ادبیات و زبان فارسی در کنکور سراسری به سوالات قرابت معنایی پرداخته می شود از همین رو توصیه ما به داوطلبان این است که برای مرور این دروس بعد از یادگیری کامل نکات و ریزه کاری های حفظی آن ها به تست زنی های مجموعه ای در زمانی محدود بپردازید و سپس به وسیله مطالعه کامل پاسخ نامه به خصوص برای سوالاتی که اشتباه پاسخ داده اید به مرور مطالب بپردازید.

مطالب

مرور دروس تخصصی

 • برای دروس اختصاصی رشته ریاضی و فیزیک و هم چنین دروس محاسباتی رشته علوم تجربی علاوه بر تهیه کردن برگه هایی که شامل نکات کلیدی و فرمول های این دروس هستند و مطالعه این برگه ها توصیه اکید ما بر تست زنی در تعداد زیاد می باشد. زدن تست های طبقه بندی شده و هم چنین تست زنی از مباحثی که در آزمون های آزمایشی بیشترین سوالات غلط را داشته اید و تست های که قبلا به علت پاسخ اشتباه دادن علامت دار کرده اید امری بسیار مهم است. هم چنین کار کردن تست های سراسری 10 سال اخیر نیز بسیار مفید و کارآمد خواهد بود به طور خلاصه باید خدمتتان عرض کنیم که در دروس محاسباتی باید بیشترین وقت خود را بر روی تست زنی بزارید و حتی مرور این دروس نیز همان طور که در بالا اشاره کردیم از طریق تست زنی انجام می گیرد.
 • برای دروسی مثل زیست شناسی که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است خواندن روزانه این درس را به داوطلبان رشته تجربی توصیه می کنیم. مطالعه ای که جنبه ترکیبی داشته باشد در هنگام مطالعه می بایست هر سه کتاب دبیرستان جلوی داوطلب باشد تا در صورت مواجه با مباحث ترکیبی به کتاب دیگر رجوع کند برای این درس تست زنی مجموعه ای را توصیه می کنیم چرا که تعداد زیادی از 50 تست زیست شناسی در کنکور سراسری شامل تست های ترکیبی می باشد. در این درس کشیدن شکل های کتاب های درسی در ابعاد بزرگ و مرور هر روزه آنها را به داوطلبان پیشنهاد می دهیم و هم چنین از علامت دار کردن مطالب مهم کتاب های درسی و حاشیه نویسی در کتاب درسی غافل نشوید.

برنامه ریزی بلند مدت

 • لازم است در برنامه ریزی بلند مدت خود برای کنکور سراسری ماه های انتهایی (اردیبهشت و خرداد) را به مرور دروس عمومی و در برنامه ریزی کوتاه مدت خود برای آزمونهای آزمایشی 2 تا 3 روز انتهایی که فرصت برای آزمون دارید را به مرور دروس عمومی و حفظی بپردازید.

جعبه لایتنر

 • تکنیک استفاده از (جعبه لایتنر) از روش های مفید برای مرور و یادگیری عمیق دروس است که با توجه به وقت گیر بودن این روش توصیه ما به داوطلبان این است که این روش را برای مباحثی که ضعف دارند استفاده کنند. از دیگر ابزار های مرور دروس می توان به خلاصه هایی که از دروس مختلف تهیه کرده اید اشاره کرد چرا که اهمیت واقعی خلاصه هایتان را در روز های پایانی آزمون سراسری حس می کنید روز هایی که نمی توانید مبحث خاصی را به طور جداگانه مطالعه کنید و فقط باید به مرور نکات مهم دروس بررسی مجدد اشکال و یادآوری فرمول ها و تورق سریع دروسی مثل زیست شناسی بپردازید.

زمان مرور کردن درسهای کنکور به روش برترین قبولی ها

۲۴ ساعت پس از مطالعه بخشی از مطالب و پس از یک هفته بخش عمده ای از معلومات سر می خورند و فراموش می شوند. اما با مرور موقعی که ذهن می خواهد مطالب را در خندق فراموشی هل بدهد. مابقی مطلب را می گیریم و آن را همان بالا بالاها نگه می داریم.

ماندگاری در ذهن

مرور درسها

۱۰ روز

یک روز بعد از مطالعه

یک ماه

ده روز بعد از مطالعه

چهار ماه

یک ماه بعد از مرور اول

یک سال

چهار ماه بعد از مرور دوم

چند نکته ی مهم در مرور کردن

 • اول گل را بکارید و بعد به آن آب بدهید یعنی اینکه اول باید درس را خوب یاد بگیرید و بعد آن را مرور کنید.
 • جلوی تلویزیون و جاهای شلوغ و باغ، پارک جای مرور نیست.مرور هم باید با تمرکز در جای و زمان مناسب انجام شود.
 • مرورهای اولیه زمان می گیرند چون در مراحل اول یادگیری و تعمیق مطالب هستید. مرور های بعدی پس از ایجاد تسلط سریعتر انجام می گیرند.
 • وسواس نداشته باشد بگذارید مطلب خوب جا بیفتد. به خاطر ترس از فراموش شدن مطلب خود را وادار به دوره ی زودرس و نابجا نکنید.
 • برای مرورخود از یک سر رسید استفاده کنید و تاریخ مرور هر موضوع را در آن وارد کنید. در هر مرور اشکالات و اشتباهات قبلاً را کنترل و یادآوری کنید و تآکید شما بر روی قسمت های فراموش شده باشد. در هر مرحله از مرور سعی کنید به نکاتی دست یابید که در مراحل قبل متوجه ی آن نشده بودید.

چند روش برای مرور کردن

 • مرور چشمی

در آغاز تیتر اصلی هر صفحه را می بینید کتاب را می بندید و سپس برای خودتان به طور خلاصه وار شرح می دهید. که در آن تیتر اصلی چه عناوینی فرعی و چه اشکال و یا نمودار هایی وجود دارد. سپس کتاب را باز می کنید و بررسی می کنید تا چه حد درست عمل کرده اید.

 • مرور رفاقتی

چند تا دوست با معرفت، نهایت ۴ نفر کنار هم جمع شوید. هر نفر قسمتی از یک مطلب یا موضوع را برای دیگران شرح دهد. هر کس نکته ای را به نظرش می رسد برای دیگران می گوید. هر کس که قبلاً به آن نکته توجه نکرده آن را به نکات خود می افزاید و یاداشت می کند.

 • مرور تستی

ابتدا از هر قسمت به زدن تست ضریب دار می پردازیم. مثلاً تست شماره ۵ بعد تست شماره ۱۰ بعد ۱۵ با این روش می فهمیم کدام قسمت را بیش تر فراموش کرده ایم و آن ها را مطالعه می کنیم. لازم است در برنامه ریزی بلند مدت خود برای کنکور سراسری ماه های انتهایی (اردیبهشت و خرداد) را به مرور دروس عمومی و در برنامه ریزی کوتاه مدت خود برای آزمونهای آزمایشی ۲ تا ۳ روز انتهایی که فرصت برای آزمون دارید را به مرور دروس عمومی و حفظی بپردازید.

 • مرور کوتاه مدت و بلند مدت 

هر دانش آموز و داوطلب کنکوری یک مرور کوتاه مدت یعنی بین دو هفته نیاز داره و یک مرور بلند مدت. اگه آزمونهای آزمایشی موسسه ای شرکت کنید که برنامه راهبردی و تعداد مرور بلند مدت خوبی دارد خود به خود در صورتی که همراه با برنامه آزمونها پیش برید مرور بلند مدت را انجام خواهید داد. اما مرور کوتاه مدت بین دو هفته به عهده خود شماست. اگه روزی مثلا ۳ تا درس بخونید، به فرض ۲ درس اختصاصی و ۱ درس عمومی، بهترین حالت برای مرور کوتاه مدت این هست که سریع و مختصر مطالبی از این سه درس رو که امروز خوندید آخر شب و قبل از خواب مرور کنید. مرور بعدی روز بعدش هست و مرور سوم یک هفته بعد.

با این روش شما طی دو هفته یک بار مطلب رو خوندید و ۳ بار مرور کردید: آخر شب همون روز، روز بعدش و یک هفته بعد. اینجوری ماندگاری مطالب تو ذهم شما هم برای آزمون های دو هفته یکبار و هم در دراز مدت برای کنکور اصلی بالاتر میره. مرور درسها خیلی مهم هست چون مثلا یک داوطلب تجربی باید برای کنکور حدود ۴۷۰۰ صفحه فقط کتاب درسی بخونه (کمک درسی ها به کنار) و اگه در طول سال تحصیلی مرور کافی نکرده باشه درصد زیادی از این ۴۷۰۰ صفحه رو تا روز کنکور ممکنه فراموش کنه.

 • خلاصه نویسی (توشه اصلی برای مرور درسها در دوران جمع بندی)

برای مرور درسها در روزهای نزدیک به کنکور یا دوران جمع بندی باید حتما از قبل خلاصه نویسی کرده باشید و اون زمان خلاصه ها رو مرور کنید. یکی از مزایای خلاصه نویسی کردن در طول سال تحصیلی این هست که دورن جمع بندی یک ماه آخر میشه سریع درسها رو از روی خلاصه ها در زمان کم مرور کرد.

برای دروس اختصاصی رشته ریاضی و فیزیک و همچنین دروس دروس محاسباتی رشته علوم تجربی علاوه بر تهیه کردن برگه هایی که شامل نکات کلیدی و فرمول های این دروس هستند و مطالعه این برگه ها توصیه اکید ما بر تست زنی در تعداد زیاد می باشد.

زدن تست های طبقه بندی شده و هم چنین تست زنی از مباحثی که در آزمونهای آزمایشی بیشترین سوالات غلط را داشته اید و تستهای که قبلا به علت پاسخ اشتباه دادن علامت دار کرده اید امری بسیار مهم است. هم چنین کار کردن تستهای سراسری ۱۰ سال اخیر نیز بسیار مفید و کارآمد خواهد بود به طور خلاصه باید خدمتتان عرض کنیم که در دروس محاسباتی باید بیشترین وقت خود را بر روی تست زنی بزارید و حتی مرور این دروس نیز همان طور که در بالا اشاره کردیم از طریق تست زنی انجام می گیرد.

مطالب

جمع بندی نکات مربوط به مرور کردن

مرور کردن جز جدانشدی موفقیت در کنکور است پس آن را جدی بگیرید.

برای مرورهای خود زمان‌های مشخصی را در روز تعیین کنید مثلا صبح‌ها یا عصرها.

حتما زمان‌های مرور پنجگانه را ثبت کنید که حتما در آن زمان‌های مرور را انجام دهید.

برای مرور هر درس روش درست آن را به کار ببرید تا بیشترین بازده را داشته باشد.

از مرور کردن در زمان خستگی، خواب آلودگی و زمانی که سطح هوشیاری پایین است خودداری کنید.

بهترین زمان برای مرور کردن پس از بیدار شدن از خواب است.

برای مرور دروس مهارتی مثل ریاضی و فیزیک و عربی حتما تست هم بزنید.

اگر می‌خواهید شب‌ها درس‌هایتان را مرور کنید این کار را در زمان خواب آلودگی انجام ندهید.

با مرور کردن، مطالب را در ذهن خود طبقه بندی کنید تا سرعت یادآوری آن افزایش یابد.

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از قسمت دیدگاه های پست با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید.

 

“کاری از مرکز مشاوره تحصیلی آدنیا”

استرس چیست؟  

استرس حالتی است ناشی از ترشح هورمون هایی که هنگامی که فشار زیادی بر انسان وارد می شود رخ می دهد سرعت تپش قلب را بالا برده، تنفس شما را سریعتر کرده و میزان انرژی بیشتری به شما می دهد. بعضی از دانش آموزان به دلیل عدم آشنایی با پیامدهای مثبت استرس آن را به عنوان معضلی برای خود و خانواده تبدیل کرده وگاهی پیش آمده که خود یا دوستانمان را به عنوان شخصی استرسی تلقی کرده ایم. درصورتی که وجود آن به اندازه مشخص و معقول باعث تلاش و برانگیختگی می شود.

ما در این مقاله به عوامل و نشانه های وجود استرس در (شب امتحان یا آزمون)، و راه های مقابله و دوستی با آن می پردازیم.

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از قسمت دیدگاه های پست با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید.

عوامل استرس

از عوامل ایجاد استرس می توان به عدم برنامه ریزی و نگرانی برای آینده و شک و تردید در مورد توانایی ها و خود کم بینی و سوء تغذیه اشاره کرد و همچنین باورها و تصور های ذهنی که در شب امتحان استرس را افزایش می دهد.

باورهای نادرست

 • اگر در امتحان قبول نشوم تمام اعتبارم را از دست خواهم داد.
 • ای کاش اول سال درسها را به طور کامل می خواندم.
 • من یک بدشانس واقعی ام و تمام سوالاتی که بلد نیستم در امتحان می آید.
 • به طور حتم کمترین نمره کلاس را خواهم گرفت.

اگر چنین افکاری هنگام مطالعه سراغ شما آمد بدانید که سیاه چاله های مطالعه هستند و تمام سعی خود را بکنید که در این سیاه چاله ها گرفتار نشوید و با قدرت ادامه دهید. علاوه بر سیاه چاله های امتحانی که به آنها اشاره کردیم روش های غلط مطالعه یا صحبت های منفی با همکلاسی ها در مورد امتحان هم می تواند موجب استرس شود. تا جایی که ممکن است از صحبت کردن با دوستانتان در مورد مطالب درسی که تسلط ندارید یا زمان باقی مانده تا امتحان و حجم مطالعه تان اجتناب کنید.

پراکندگی در مطالعه

از روش های غلط می توان به پراکندگی در مطالعه به این صورت که وقتی در حال مطالعه هستید مدام به صفحه های قبلی جزوه یا کتاب برگردید و یا هر چند دقیقه یکبار به انتهای جزوه نگاه کنید یا صفحات را بشمارید. همچنین حل نکردن تمرین به اندازه کافی باعث می شود این ذهنیت برای شما پیش بیایید که بلد نیستم و این موضوع باعث پایین آمدن اعتماد به نفس دانش آموز می شود و در پایان موجب استرس.

این عوامل حداقل یکبار برای هر یک از دانش آموزان پیش آمده که موجب استرس بیش از حد و منفی می شود.

یکی دیگر از این موارد ایجاد استرس عدم برنامه ریزی صحیح و شب امتحانی بودن است به این صورت که حجم زیادی از مطالبی که باید مطالعه کنند را می گذارند برای شب امتحان و این حجم فشرده ی مطالب در شب امتحان قابل مطالعه و یادگیری نیست و موجب استرس می شود.

تأثیر والدین و مشاوران

متاسفانه در این میان والدین و بعضی از مشاوران هم در ایجاد این استرس و فشار روانی بر دانش آموز بی تاثیر نیستند. برخی از والدین فرزندان خود را مجبور می کنند که باید نمره بالای بگیری یا مدام به او متذکر می شوند که زمان درس خواندن است و آنها را از انجام هرگونه کار غیر درسی بازمی دارند.

برخی از دانش آموزان که آنها را به عنوان انسان های مضطرب می شناسیم شخصیت کمال گرایی دارند، آنها دائم با خود در رقابت هستند و همیشه در این فکر هستند که بالاترین نمره را بگیرند و این کمال گرایی به دنبال خود ترس از شکست و عدم قبولی در دانش آموز را در پی دارد که نتیجه آن استرس است.

علائم استرس

علائم استرس به ۴ دسته تقسیم می شوند که به شرح آنها می پردازیم:

 1. علائم و نشانه های شناختی

بیشتر افکار و ذهن دانش آموز درگیر افکار و خودگویی های منفی است، که قبل از امتحان یا حین امتحان در ذهن آنها می گذرد.

مانند: من باید بالاترین نمره را بگیرم، هیچ سوالی را بلد نیستم، یکی دیگر از علائم شناختی این است که دانش آموز یا دانشجو در سازماندهی افکار خود دچار ناتوانی می شود و به همین دلیل در تمرکز دچار مشکل می شود.

 1. علائم عاطفی و هیجانی

این مولفه شامل احساسات دانش آموزان و دانشجویان در موقعیت اضطرابی (زمان امتحان) است که با آن درگیر می شود.

این احساسات عبارتند از:

 • احساس دلهره
 • سراسیمگی
 • یاس
 • خشم
 • ترس
 • غمگینی
 • گاهی گریه

استرس

 1. علائم رفتاری

دانش آموزان بعضی اوقات به لحاظ ذهنی و عاطفی درگیر می شوند. این درگیری در رفتارشان به صورت ذیل نمایان می شود:

 • بی قراری
 • بازی کردن با انگشتان
 • قدم زدن با سرعت
 • تنش حرکتی
 • لرزش
 • متاسفانه گاهی سوء مصرف مواد

عصبانیت و پرخاشگری را به عنوان یک رفتار اضطرابی از خود نشان می دهند.

 1. علائم فیزیولوژیک

در علائم فیزیولوژیک جسم فرد درگیر می شود.‌ زمانی که استرس و اضطراب امتحان شدید باشد فیزیک آنها پاسخ می دهد و دچار عوارض زیر می گردند:

 • تعریق
 • خشکی دهان
 • اسهال
 • تکرر ادرار
 • افزایش ضربان قلب
 • احساس گیجی
 • کوتاه شدن تنفس
 • احساس دل به هم خوردگی
 • خیس شدن کف دست ها
 • سردرد
 • تهوع
 • گرفتگی عضلانی

اگر هر یک از علائم بالا برای شما اتفاق افتاد بدانید هیچ اتفاقی برای شما نخواهد افتاد و این علائم نشانه هایی طبیعی خواهند بود که کم و بیش برای هرکسی ممکن است اتفاق بیافتد.

راه های مقابله با استرس

راه های مقابله با استرس را در دوگروه ویژه دانش آموزانی که امتحان تشریحی دارند و دانش آموزانی که آزمون تستی دارند بیان می کنیم.

ابتدا باید بگوییم که به طور کلی در شب های امتحان یا آزمون برای رهایی از سیاه چاله های مطالعاتی که قبلا بازگو کردیم همه افکار پراکنده و آزاردهنده ای که در ذهنتان می آید را روی یک کاغذ یادداشت کرده و به خود بگویید که در زمان مناسبتری در موردشان فکر خواهم کرد در این صورت ذهن اطمینان می یابد که در یک زمان مناسب این دغدغه را حل خواهد کرد و این مساله در ذهن شما حل خواهد شد.

 1. ابتدا باید توجه داشته باشید که مطالعه هدفمندی داشته باشید

هر کسی با توجه به توانایی های فردی خود و با کسب تجربه می تواند متوجه شود که چه حجمی از درس را در چه مدت زمانی می تواند مطالعه کند بنابراین روی کاغذ تعداد روزهایی که طول می کشد هر مبحث را مطالعه کند مشخص کند و به برنامه ریزی منطقی که برای خود انجام داده عمل کند.

 1. مکث ها و توقف های دید خود را هنگام مطالعه سطور کم کنید

این همان تمرکزهای لحظه ای روی حروف واژه ها است. در حین خواندن هر یک از سطرهای یک متن چشمان خود را به صورت جهشی به سمت جلو حرکت دهید. حال هر میزان که این مکث ها را کم کنید سرعت خواندنتان بیشتر می شود، تعداد این توقف ها معمولاً در افراد کند خوان به ۸ – ۷ بار در هر سطر می رسد، اما ما می توانیم این مکث ها را به ۳ – ۲ بار در هرسطح کاهش دهیم.

هنگام مطالعه چشمان خود را در طول سطرها به جای خود حرکت دهید. برای کاهش مکث ها باید حوزۀ دید خود را افزایش دهید. برای این منظور شما باید تلاش کنید تا تصاویر واقع شده در گوشۀ چشمان خود را بدون آن که به طور مستقیم به آن ها نگاه کنید ببینید.

اجازه ندهید هنگام مطالعه دیدتان دچار سرگردانی شود.

 1. مفاهیم کلیدی را مطالعه کنید

ما برای نگاشتن مطالب ناگزیر هستیم برخی دستورات نوشتاری و ساختار صحیح جملات را رعایت کنیم. اما بیش از ۵۰ درصد کل یک متن از واژه ها و حروف بی اهمیت و غیر ضروری (البته برای درک آن) تشکیل یافته است. مانند حروف ربط، بیاموزید، تنها اسم ها و افعال را بیشتر بخوانید.

در امتحانات تشریحی

ابتدا تمام سوالات را به دقت بخوانید.

پاسخگویی به سوالات را از آسان به سخت شروع کنید.

جواب پرسشها را با توجه به دانسته ها و معلوماتتان بدهید نه بر پایه حدسیات.

سعی کنید از حاشیه روی پرهیز کنید و تنها اصل پاسخ را بنویسید.

توجه به زمان داشته باشید و بیش از حد برای یک سوال وقت نگذارید.

سوالاتی را که پاسخی برای آنها ندارید، کنار بگذارید و به بقیه پرسش ها بپردازید. در صورتی که وقت اضافه داشتید، می توانید با تمرکز بر سوال، پاسخ آن را پیدا کنید.

پاسخ هر سوال را در جای خودش بنویسید.

بعد از پایان پاسخگویی به سوالات، در صورت داشتن وقت، حتماً ورقه تان را یک بار مرور کنید.

در امتحانات تستی

ابتدا تمام جواب ها را به دقت بخوانید و سپس جواب درست را علامت بزنید، شاید پاسخ صحیح، گزینه چهارم باشد.

دقت داشته باشید، هیچ گاه سعی نکنید ارتباطی بین پاسخ های صحیح پیدا کنید.

تنها زمانی که اطمینان دارید پاسخی که اول داده اید اشتباه است، آن را تغییر دهید.

استرس

چرا دچار اضطراب امتحان می شویم؟

ریشه اضطراب از ترس است محصلانی که نگرانند و می ترسند که در امتحانات و کنکور نمره و رتبه خوبی بدست نیاورند دچار اضطراب می شوند.

حال این ترس می‌تواند به دلایل متفاوتی ایجاد شده باشد به عنوان مثال افراد کمال طلب به کرات دچار اضطراب می شوند اینان از خود توقع زیادی داشته و نگرانند که نتوانند به آنچه ایده آل ذهنی شان است دست یابند و این ترس و نگرانی مداوم سبب می شود سر جلسه امتحان اضطراب شدیدی را تجربه نمایند. گاهی علت ترس و اضطراب توقعی است که والدین و اطرافیان از محصل و دانشجو دارند و فرد مورد نظر مدام نگران است نتواند توقع دیگران را برآورده سازد.

دو مسئله مهم جهت فائق شدن بر اضطراب و ترس ها

 1. پذیرش اینکه همه ما می توانیم اشتباه کنیم و هیچ کداممان انسان کاملی نیستیم، زمانی که فرد این مسئله را بپذیرد و میزان توانایی خود را واقع بینانه بسنجد در حد معقول از خود توقع داشته قطعاً دیگر نگران این نخواهد بود که حتماً باید بهترین نمره را کسب نماید.

بدیهی ست کسب رتبه ونمره خوب همه افراد را خشنود می‌سازد ولی آنچه اهمیت دارد میزان توان و انتظار فرد بر اساس توانایی ها و استعدادها وشرایط یادگیری اش است.

 1. همانطور که ذکر شد برخی مواقع علت اضطراب فشارهای بیرونی همانند توقعات والدین است که بهتر است دانشجو و یا محصل طی یک گفتگو مؤثر با والدین خود مسئله را حل نماید و به آنها یادآور شود که توانایی و خواست قلبی شخصی اش چه می باشد و برای رسیدن به هدف خود نیاز به آرامش درونی دارد.

چگونه متوجه شویم اضطرابمان در چه سطح و مرحله‌ای قرار دارد؟

اضطراب در 3 سطح و مرحله بروز می‌کند که نشانه های بدنی آن در ذیل ذکر می گردد:

 1. نشانه های سطح و مرحله اول اضطراب

افراد در مرحله اول دچار حالات بدنی ذیل می شوند، افزایش ضربان قلب، خشکی دهان، سردی دست و انقباض در عضلات مختلف بدن، در این مرحله بسیار می بینیم که افراد دست و پاهای خود را تکان می دهند، نفس عمیق می کشند.

 1. نشانه های سطح و مرحله دوم اضطراب

در سطح دوم که میزان اضطراب بیشتر است فرد انرژی کافی درون خود حس نمی کند و تمایل به بی حرکت شدن دارد، افرادی که دچار سردردهای میگرنی، مشکلات گوارشی، دل درد و دل پیچه و اسهال می شوند در سطح دوم و شدیدتر اضطراب قرار می گیرند.

 1. نشانه های سطح و مرحله سوم اضطراب

که شدیدترین و ناسالم ترین مرحله است فرد تا حدی اضطراب و استرس بالایی دارد که در تمرکز کردن دچار مشکل می شود و بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان بیان می دارند نمی توانند تمرکز کنند و یا سر جلسه گیج می شوند و هر آنچه خوانده اند فراموش می کنند، حافظه شان تحت تأثیر قرار می گیرد دچار لرزش زانو، غش کردن سر جلسه امتحان، فقدان تمرکز، و در مرحله شدیدتر دچار توهمات شنیداری و دیداری می شوند.

زمانی که شما بتوانید تشخیص دهید در کدام سطح قرار گرفته اید قادر خواهید بود اضطراب خود را تنظیم کرده و آرامش را تجربه کنید.

چگونه بعد از اینکه متوجه شدید در کدام مرحله قرار دارید اضطراب خود را تنظیم کنید؟

روش ذیل می تواند راه گشای خوبی جهت تنظیم و کاهش اضطراب باشد مراحل ذکر شده با دقت طی شود.

استرس

زمانی که احساس کردید استرس و اضطراب درون شما بیدار شده و در حال فرا گرفتن بدن شما است:

 1. ابتدا در جای مناسبی نشسته و مراحل ذیل را دنبال کنید. چنانچه سر جلسه امتحان هستید بر روی صندلی آرام گرفته، دست هایتان را به حالتی راحت بر روی پاهای خود بگذارید.
 2. چشمان خود را بسته و بر روی بدن خود تمرکز کنید و علائم بدنی که درون خود می بینید را بررسی کنید برای این کار از نوک انگشت های پاهایتان شروع کنید. درون تمام اعضای بدن خود را مشاهده کنید و بیاندیشید هم اکنون که دچار اضطراب هستید چه اتفاقی درون تک تک اعضای بدنتان رخ می دهد به عنوان مثال «درون انگشت شست پای چپ ام احساس گز گز و یا سردی می کنم» و «درون زانوهایم احساس خالی بودن و بی حسی می‌کنم» این کار را برای تمامی اعضای بدن خود انجام دهید تا به فرق سرتان برسید.
 3. نکته مهمی که باید حین تمرین انجام دهید این است که پس از وارسی هر قسمت از بدن تجسم کنید درون بدنتان را و درون بدن خود نفس بکشید (دم و بازدم) به عنوان مثال: درون زانوهای خود را با چشمان بسته اسکن کنید و با خود بگویید هم اکنون در زانوهایم چه حسی دارم و بعد یک نفس عمیق به درون زانوهایتان بفرستید.

نتیجه گیری

با انجام این تمرین به کرات سرعت عملتان افزایش یافته و به مرور زمان قادر خواهید بود به سرعت اضطراب خود را کاهش دهید فراموش نکنید برای اثر بخشی نیاز است حداقل روزی یک مرتبه و به مدت چند ماه این تمرین را انجام دهید.

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از قسمت دیدگاه های پست با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید.

 

“کاری از مرکز مشاوره تحصیلی آدنیا”

بر اساس مصوبه جلسه اول آبان ماه 98 شورای سنجش و پذیرش،‌ در کنکور سراسری سال 1399، میزان تأثیر سوابق تحصیلی، حداکثر 30 درصد و با تأثیر مثبت اعمال می­ شود به­ طوری ­که:
 • دیپلمه های سال 1398 یا 1399 در نظام جدید

آن دسته از دیپلمه­ های ریاضی و فیزیک، علوم­ تجربی،‌ علوم­ انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را سال 1398 یا 1399 و در نظام آموزشی جدید (3-3-6)‌ اخذ کرده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن­ها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده­ است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم، سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3-3-6) به میزان حداکثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به­ صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می­ شود.

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از قسمت دیدگاه های پست با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید.

دروس

 • دیپلمه های سال 1384 تا 1397 در نظام قدیم

آن دسته از دیپلمه ­های ریاضی و فیزیک، علوم ­تجربی،‌ علوم ­انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال 1384 تا 1397 در نظام آموزشی قبلی اخذ کرده ­اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به­ صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده­ است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه یازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم)‌ به­ میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و با تأثیر مثبت لحاظ می شود.

داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی و فیزیک، علوم ­تجربی،‌ علوم ­انسانی و علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش­ دانشگاهی خود را از سال تحصیلی 91 – 1390 اخذ کرده ­اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به­ صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده­ است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش ­دانشگاهی (پایه دوازدهم، سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم) به­ میزان حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و با تأثیر مثبت اعمال می­ شود. در مجموع میزان تأثیر سوابق تحصیلی حداکثر 30 درصد است و به ­صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می­ شود.
 • سایر دیپلمه­ ها (غیر از بندهای 1 و 2) مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند.

با توجه به مصوبه جلسه 29 تیرماه 98 شورای سنجش و پذیرش آزمون سراسری داوطلبان آزمون سراسری سال 1399 می­ توانند بدون توجه به نظام آموزشی که در آن تحصیل کرده ­اند به یکی از دو مجموعه سوال (سؤالات نظام آموزشی 3-3-6 یا سؤالات مربوط به نظام آموزشی قدیم، سالی واحدی و ترمی واحدی)‌ که تمایل دارند پاسخ دهند.
فهرست منابع درس های «فقه» و «اصول عقاید» رشته علوم و معارف اسلامی دوره پیش دانشگاهی آزمون سراسری سال 1399 به این شرح است:
 • درس فقه

کتاب آشنایی با فقه نوشته ملیحه حاجیان، انتشارات مدرسه.

 • درس اصول عقاید

کتاب جهان بینی 3 (عدل الهی و قضا و قدر) کد (2009) شامل فصل اول (همه فصل)، فصل دوم (به جز عنوان «فلسفه اسلامی» صفحه 23 و 24 ) و از فصل چهارم، عنوان «نظام کل تا مصائب، مادر خوشبختی ها» (از صفحه 65 تا 72).

فهرست کتب منبع سوالات  آزمون سراسری سال 1399، نظام قدیم

1- منابع دروس عمومی

 

نام درس نام کتاب در سالی – واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
1- زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی (2) 220/1 دوم 94 کلیه رشته ها
ادبیات فارسی (3) 249/1 سوم 95 کلیه رشته ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی 283/1 پیش دانشگاهی 96 کلیه رشته ها
ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی) 249/2 سوم 95 مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی 3 (تخصصی انسانی) 249/4 سوم 95 مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی) 249/3 سوم 95 کلیه رشته ها غیر از علوم انسانی
2- عربی عربی 2 (غیر علوم انسانی) 224/1 دوم 94 کلیه رشته ها غیر از علوم انسانی
عربی 2 (علوم انسانی)  224/2 دوم 94 مخصوص علوم انسانی
عربی 3 (غیر علوم انسانی)  254/1 سوم 95 کلیه رشته ها غیر از علوم انسانی
عربی 3 (علوم انسانی)  254/2 سوم 95 مخصوص علوم انسانی
3- فرهنگ و معارف اسلامی قرآن و تعایمات دینی 2 (دین و زندگی) 222 دوم 94 کلیه رشته ها
قرآن و تعایمات دینی 3 (دین و زندگی) 251 سوم 95 کلیه رشته ها
معارف اسلامی (دین و زندگی) 285/1 پیش دانشگاهی 96 کلیه رشته ها
4- زبان انگلیسی انگلیسی3 252/1 سوم 95 کلیه رشته ها
انگلیسی 1 و 2 284/1 پیش دانشگاهی 96 کلیه رشته ها

2- منابع دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

 

نام درس نام کتاب در سالی – واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
1- ریاضیات هندسه 1 233/2 دوم 94
آمار و مدل سازی 234/3 دوم 94
هندسه 2 258/4 سوم 95
ریاضیات 2 234/2 دوم 94
حسابان 258/1 سوم 95
جبر و احتمال 258/2 سوم 95
هندسه تحلیلی و جبر خطی 294/1 پیش دانشگاهی 96
حساب دیفرانسیل و انتگرال 295/1 پیش دانشگاهی 96
ریاضیات گسسته 296/1 پیش دانشگاهی 96
2- فیزیک فیزیک 1 و آزمایشگاه 206/2 اول 93
فیزیک 2 و آزمایشگاه 226/2 دوم 94
فیزیک 1 و آزمایشگاه (ویژه ریاضی) 256/4 سوم 95
فیزیک (ویژه ریاضی) 293/2 پیش دانشگاهی 96
3- شیمی شیمی 2 و آزمایشگاه 227/1 دوم 94
شیمی 3 و آزمایشگاه 257/1 سوم 95
شیمی 289/1 پیش دانشگاهی 96

3- منابع دروس تخصصی گروه علوم تجربی

 

نام درس نام کتاب در سالی – واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
1- زمین شناسی زمین شناسی 262/1 سوم 95
علوم زمین 291/1 پیش دانشگاهی 96
2- ریاضیات هندسه 1 233/2 دوم 94
ریاضیات 2 234/2 دوم 94
آمار و مدل سازی 285/5 سوم 95
ریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی) 258/3 سوم 95
ریاضیات عمومی 1 و 2 292/1 پیش دانشگاهی 96
3- زیست شناسی زیست شناسی و آزمایشگاه 1 231/1 دوم 94
زیست شناسی و آزمایشگاه 2 261/1 سوم 95
زیست شناسی 290/2 پیش دانشگاهی 96
4- فیزیک فیزیک 1 و آزمایشگاه 206/2 اول 93
فیزیک 2 و آزمایشگاه 226/2 دوم 94
فیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم تجربی) 256/3 سوم 95
فیزیک (علوم تجربی) 288/1 پیش دانشگاهی 96
3- شیمی شیمی 2 و آزمایشگاه 227/1 دوم 94
شیمی 3 و آزمایشگاه 257/1 سوم 95
شیمی 289/1 پیش دانشگاهی 96

4- منابع دروس تخصصی گروه علوم انسانی

 

نام درس نام کتاب در سالی – واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
1- ریاضیات ریاضیات 1 211/1 اول 93
آمار و مدل سازی 234/3 دوم 94
ریاضی (ویژه علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی) 258/6 سوم 95
ریاضی پایه 292/2 پیش دانشگاهی 96
2- اقتصاد اقتصاد 240/1 دوم 94
3- زبان و ادبیات فارسی تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 246/1 دوم 94
تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 276/1 سوم 95
آرایه های ادبی 280/1 سوم 95
ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی 283/4 پیش دانشگاهی 96
4- زبان عربی عربی 2 (ویژه علوم انسانی) 224/2 دوم 94
عربی 3 (ویژه علوم انسانی) 254/2 سوم 95
عربی 316/1 پیش دانشگاهی 96
5- تاریخ تاریخ ایران و جهان 1 235/4 دوم 94
تاریخ ایران و جهان 2 271/3 سوم 95
تاریخ شناسی 302/1 پیش دانشگاهی 96
6- جغرافیا جغرافیای 1 225/2 دوم 94
جغرافیای 2 271/4 سوم 95
جغرافیا 297/2 پیش دانشگاهی 96
7- علوم اجتماعی جامعه شناسی 1 234/1 دوم 94
جامعه شناسی 2 281/1 سوم 95
علوم اجتماعی (جامعه شناسی نظام جهانی) 300/1 پیش دانشگاهی 96
8- فلسفه فلسفه 277/1 سوم 95
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) 317/1 پیش دانشگاهی 96
9- منطق منطق 277 سوم 95
10- روانشناسی روانشناسی 268/1 سوم 95

دروس

فهرست  کتب منبع سوالات آزمون سراسری سال 1399، نظام 3-3-6 (نظام جدید)

1- منابع دروس عمومی

 

نام درس نام کتاب در سالی – واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
1- زبان و ادبیات فارسی فارسی (1) 110201 دهم 96
فارسی (2) 111201 یازدهم 97
فارسی (3) 112201 دوازذهم 98
2- عربی عربی، زبان قرآن (1) 110206 دهم 96 عمومی غیر از گزوه آموزشی انسانی
عربی، زبان قرآن (2) 111206 یازدهم 97
عربی، زبان قرآن (3) 112206 دوازدهم 98
عربی، زبان قرآن (1) 110207 دهم 96 عمومی گروه آموزشی انسانی
عربی، زبان قرآن (2) 111207 یازدهم 97
عربی، زبان قرآن (3) 112207 دوازدهم 98
3- فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی (1) 110204 دهم 96 عمومی غیر از گزوه آموزشی انسانی
دین و زندگی (2) 111204 یازدهم 97
دین و زندگی (3) 112204 دوازدهم 98
دین و زندگی (1) 110205 دهم 96 عمومی گروه آموزشی انسانی
دین و زندگی (2) 111205 یازدهم 97
دین و زندگی (3) 112205 دوازدهم 98
4- زبان انگلیسی انگلیسی (1) 110230 دهم 96
انگلیسی (2) 111230 یازدهم 97
انگلیسی (3) 112230 دوازدهم 98

2- منابع دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

 

نام درس نام کتاب در سالی – واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
1- ریاضیات ریاضی (1) 110211 دهم 96
هندسه (1) 110213 دهم 96
هندسه (2) 111213 یازدهم 97
آمار و احتمال 111215 یازدهم 97
حسابان (1) 111214 یازدهم 97
حسابان (2) 112214 دوازدهم 98
هندسه (3) 112213 دوازدهم 98
ریاضیات گسسته 112215 دوازدهم 98
2- فیزیک فیزیک (1) 110209 دهم 96
فیزیک (2) 111209 یازدهم 97
فیزیک (3) 112209 دوازدهم 98
3- شیمی شیمی (1) 110210 دهم 96
شیمی (2) 111210 یازدهم 97
شیمی (3) 112210 دوازدهم 98

 

3- منابع دروس تخصصی گروه علوم تجربی

 

نام درس نام کتاب در سالی – واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
1- زمین شناسی زمین شناسی 111237 یازدهم 97
2- ریاضیات ریاضی (1) 110211 دهم 96
ریاضی (2) 111211 یازدهم 97
ریاضی (3) 112211 دوازدهم 98
3- زیست شناسی زیست شناسی (1) 110216 دهم 96
زیست شناسی (2) 111216 یازدهم 97
زیست شناسی (3) 112216 دوازدهم 98
4- فیزیک فیزیک (1) 110214 دهم 96
فیزیک (2) 111244 یازدهم 97
فیزیک (3) 112244 دوازدهم 98
5- شیمی شیمی (1) 110210 دهم 96
شیمی (2) 111210 یازدهم 97
شیمی (3) 112210 دوازدهم 98

 

4- منابع دروس تخصصی گروه علوم انسانی

 

نام درس نام کتاب در سالی – واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
1- ریاضیات ریاضی و آمار (1) 110212 دهم 96
ریاضی و آمار (2) 111212 یازدهم 97
ریاضی و آمار (3) 112212 دوازدهم 98
2- اقتصاد اقتصاد 110221 دهم 96
3- زبان و ادبیات فارسی علوم و فنون ادبی (1) 110203 دهم 96
علوم و فنون ادبی (2) 111203 یازدهم 97
علوم و فنون ادبی (3) 112203 دوازدهم 98
4- زبان عربی عربی، زبان قرآن (1) 110207 دهم 96
عربی، زبان قرآن (2) 111207 یازدهم 97
عربی، زبان قرآن (3) 112207 یازدهم 98
5- تاریخ تاریخ (1) 110219 دهم 96
تاریخ (2) 111219 یازدهم 97
تاریخ (3) 112219 دوازدهم 98
6- جغرافیا جغرافیای ایران (1) 110218 دهم 96
جغرافیای (2) 111218 یازدهم 97
جغرافیا (3) (کاربردی) 112218 دوازدهم 98
7- علوم اجتماعی جامعه شناسی (1) 110220 دهم 96
جامعه شناسی (2) 111222 یازدهم 97
جامعه شناسی (3) 112222 دوازدهم 98
8- فلسفه فلسفه 111226 یازدهم 97
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) 112226 دوازدهم 98
9- منطق منطق 110223 دهم 96
10- روانشناسی روانشناسی 111224 یازدهم 97

 

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از قسمت دیدگاه های پست با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید.

 

“کاری از مرکز مشاوره تحصیلی آدنیا”

مدیریت زمان در کنکور سراسری

یکی از فاکتورهای لازم برای کسب رتبه قبولی در کنکور، مدیریت زمان است. داوطلبان می توانند با رعایت تکنیک های ضربدر منها، زمان های نقصانی، استراتژی بازگشت و … جلسه آزمون را به خوبی مدیریت کرده و زمان کافی برای مرور، پاسخ به سوالات شک دار و زمان بر داشته باشند. از جمله مشکلاتی که داوطلبان سر جلسه کنکور با آن مواجه اند عدم مدیریت زمان است به طوری که هر ساله با داوطلبانی مواجه ایم که عباراتی مانند «در جلسه آزمون وقت کم ‌آوردم»، «عجله کردم و همین باعث شد تعدادی تست را غلط بزنم»، «نمی ‌توانم وقتم را در جلسه تنظیم کنم»، «روی یک سوال، خیلی وقت گذاشتم و نتوانستم به تعدادی از سوال‌ های دیگر پاسخ دهم» استفاده می کنند.

 

مدیریت زمان در کنکور سراسری

بنابراین مدیریت زمان از مهم ترین کارهایی است که هر داوطلب کنکور سراسری باید ابتدا در طول سال و در جلسه آزمون های آزمایشی تمرین کند و در نهایت در جلسه آزمون سراسری به خوبی زمان خود را مدیریت کند تا سوالی نباشد که در اثر کمبود وقت موفق به پاسخگویی آن نشده باشد. با توجه به اهمیت مدیریت زمان در جلسه آزمون سراسری در ادامه به بررسی تکنیک های مدیریت زمان سر جلسه آزمون پرداخته شده است.

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از قسمت دیدگاه های پست با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید.

اهمیت مدیریت زمان در کنکور سراسری

در رقابت ماراتن کنکور سراسری تنها آمادگی علمی برای کسب رتبه قبولی کنکور و کسب نتیجه دلخواه در انتخاب رشته کنکور سراسری کافی نیست! چرا که زمان محدود و کمبود وقت سبب می شود داوطلب سوال هایی را که حتی پاسخ آن ها را می داند به دلیل زمان کم نتواند پاسخ دهد. بنابراین یکی از فاکتور های مهم در برنامه ریزی کنکور، یادگیری اصول مدیریت زمان بوده که سبب می شود داوطلب به مدت زمانی که صرف پاسخگویی برای هر تست می کند توجه نماید.

در نظر داشته باشید یکی از فرق های اصلی کنکور با امتحانات تشریحی مدرسه زمان محدود پاسخگویی به سوالات است. ممکن هر سال خیلی از دانش آموزان موفق به کسب معدل 20 شوند اما تنها تعداد کمی از آن ها که به مدیریت زمان اشراف داشته و رتبه های تک رقمی، دو رقمی و سه رقمی کنکور می شوند.

البته شاید بسیاری دیگر از این دانش آموزان هم بتوانند در مدت زمان زیاد و بدون محدودیت وقت، درصد هایی به خوبی درصدهای رتبه 1 کنکور بزنند اما هنر رتبه 1 داشتن تسلط کافی در مباحث درسی، جمع بندی درست مطالب در روز های نزدیک به زمان برگزاری آزمون و مدیریت زمان در جلسه آزمون بوده که توانسته در مدت زمان محدود به سوالات جواب درست دهد.

با توجه به مطالب مذکور از اهمیت مدیریت زمان در کسب رتبه قبولی مطلع شدیم به همین جهت در ادامه تکنیک های سر جلسه آزمون را در اختیار متقاضیان قرار داده ایم تا سرعت خود را در پاسخگویی به سوالات کنکور سراسری بالا برده و زمان خود را مدیریت نمایند.

زدن تست های زماندار از مهم ترین اصول مدیریت زمان در کنکور

از مهمترین فواید تست زدن زماندار، افزایش سرعت و دقت و همچنین تطبیق داوطلب با شرایط زمانی آزمون سراسری است. در این صورت شما می توانید سرعت خود را نسبت به قبل سنجیده و بهبود دهید. از طرفی با تنظیم وقت تست زنی خود برای هر دسته از پرسش ها قادر خواهید بود علاوه بر سرعت، از دقت بیشتر در پاسخگویی بر خوردار شوید.

بیشتر داوطلبان با تکیه بر این مزیت از تمرین بیشتر، احساس بی نیازی می کنند و اظهار می دارند (من برای پاسخگویی وقت اضافه هم می آورم). اینگونه داوطلبان معمولا به دلیل سرعت زیاد و عدم تنظیم وقت در پاسخگویی بی دقتی می کنند و نمی توانند به اندازه ای که مطالب را خوانده اند، به طور صحیح پاسخ دهند زیرا تست زدن با سرعت زیاد اگر قبلا تمرین نشده باشد موجب می شود تا شما نا خواسته بی دقتی کنید و نکات ریز و کلیدی از دید شما دور بماند پس باید ذهن شما به این وضعیت عادت کند.

نکته ای مهم در زدن تست های زماندار

نکته مهمی که در زدن تست های زماندار مطرح است شیوه ی تمرین مناسب آن در خانه است. همانطور که می دانیم دانش آموزی که تا سال قبل در جلسات امتحان صرفا به یک درس پاسخ می داده است به یک باره باید در جلسه ی آزمونی شرکت کند که از تمام دروس پرسش مطرح می شود و زمان پاسخ گویی به آن پرسش ها نیز بسیار محدود است این رویداد سبب می شود درصد بالایی از داوطلبان در جلسات آزمون آزمایشی و سراسری دچار خستگی ذهن خود شوند که این امر سبب می شود داوطلب نتواند از تمام توانایی خود بهره مند شود.

از این رو به داوطلبان توصیه می شود در منزل هم در هر نوبت حداقل سه درس را باهم تست بزنند تا علاوه بر کنترل زمان تمرین انتقال ذهنی از یک درس به درس دیگر فراهم آید تا با عادت کردن ذهنشان از خستگی آن در جلسات آزمون جلوگیری شود.

توصیه می شود در شب های مشخص حدود 10 تست از دروس متفاوت مثلا شیمی، عربی و فیزیک (مجموعاً 30 تست) از قسمت های مختلف (از هر مبحث یک تست) را در زمانی مطابق با استاندارد آزمون سراسری پاسخ دهید؛ و نتایج آن را نیز نزد خود نگاه دارید. البته در آزمون های ابتدایی می توانید مقدار کمی زمان بیشتری به خود اختصاص دهید و سپس به مرور زمان طی چند آزمون آنرا به زمان استاندارد برسانید.

باید به این نکته نیز حتما توجه کنید که تا قبل از اینکه یادگیری شما در مبحثی کامل نشده است و تست های آموزشی مربوط به آن درس را پاسخ نداده اید، سراغ تست های زمان دار نروید زیرا فقط موجب اتلاف وقت و انرژی شما می شود و هیچ سودی برای شما نخواهد داشت.

مدیریت انرژی از مدیریت زمان مهمتر

فرض کنیم در کنکور ۴۰ تست برای یک درس درنظر گرفته شده است. یک داوطلب به همه ی این ۴۰ تست پاسخ می دهد. ۲۵ سوال را صحیح و ۱۵ سوال را غلط پاسخ می دهد. درصد او برای این درس ۵۰ درصد می شود. داوطلب دیگری فقط به ۲۰ تست پاسخ می دهد و همه ی آن ها را صحیح پاسخ می دهد. او هم در این درس ۵۰ درصد می شود. اما این دو‌ داوطلب یک تفاوت عمده باهم دارند.

نفر اول علاوه بر اینکه زمان بیشتری را برای به دست آوردن ۵۰ درصد نسبت به نفر دوم اختصاص داده است، ۵۰ درصد بیشتر انرژی صرف کرده، ۵۰ درصد بیشتر خسته شده و ۵۰ درصد بیشتر کلافه شده است. قطعا وقتی این دو داوطلب به درس بعدی می روند، نفر دوم ۵۰ درصد انرژی، حوصله و توان بیشتری نسبت به نفر اول دارد و همینجاست که تفاوت ها در رتبه ی کنکور بوجود می آید.

اقدامات لازم:

 • فقط روی مباحثی وقت بگذاریم که مطمئنیم می توانیم از پس تست های آن ها بربیاییم.
 • سرجلسه کنکور بگردیم دنبال سوال هایی که قبلا روی مباحث آن ها بیشتر وقت گذاشته ایم.
 • از پاسخ برگ پر نشده نگران نشویم.
 • فقط مطمئن پاسخ دهیم و شک دارها را پاسخ ندهیم.

2 اشتباه رایج که داوطلبان در جلسه آزمون مرتکب می شوند

 1. روی همه سوالات فکر می کنند و می خواهند به همه آنها پاسخ دهند.
 2. تست درس هایی که در آن ضعیف هستند را کنار می گذارند و وقت آن را به دروس دیگر اختصاص می دهند.

در این مواقع باید چه کار کنیم؟

 • بهترین کار این است که سوالاتی که پاسخ آن را می دانید، همان لحظه جواب دهید.
 • در پایان اگر زمانی باقی ماند روی سوالات وقت گیر فکر کنید.
 • دانش آموزان ضعیف باید فقط به سوالاتی که پاسخ آن را می دانند جواب دهند.
 • در غیر اینصورت آمار سوالات اشتباه آنها بالا می رود.
 • دانش آموزان قوی باید به این نکته توجه داشته باشند که در کنکور ممکن است به سوالات سخت و زمان بر نیز برخورد کنند.

در این مواقع باید از روش ضربدر منها استفاده کنند.

انواع تکنیک ها برای مدیریت زمان در کنکور سراسری

مهارت کنکور دادن و رتبه برتر شدن به چندین عامل بستگی دارد و دانش تنها بخشی از این پازل چند تکه است به همین جهت داوطلب می بایست با استفاده از روش های اصولی از مدیریت زمان بهره گرفته تا از پاسخگویی به سوالات آزمون جا نماند.

تکنیک ضربدر منها

وقتی در کنکور سوال ‌ها را می‌ خوانیم با 3 عملکرد رو به رو خواهیم بود. یا این سوال را بلد نیستیم یا بلد هستیم اما وقت گیر است یا سوال را بلد هستیم و حل می‌ کنیم. بنابراین سوالات کنکور به سه دسته تقسیم می شوند:

دسته اول: سوالات ساده، این دسته از سوالات را هم چنان که می خوانید به جواب رسیده و گزینه درست را وارد پاسخنامه می کنید.

دسته دوم: سوالات شک دار و سوالات زمان بر.

سؤالاتی که یادگیری شما در آ‌ن ‌ها ناقص بوده و در پاسخ‌ گویی به آن‌ها  بین گزینه‌ ها شک دارید. برای این سؤالات علامت × را به نشانه‌ شک ‌دار بودن کنار سوال در دفترچه‌ سؤال قرار می‌دهید.
سؤالات شک ‌دار را نیز در پایان وقت مجددا بررسی می ‌کنید. اگر توانستید پاسخ می ‌دهید در غیر این صورت علامت منها کنار ضربدر در دفترچه‌ سوال قرار می ‌دهید. این نشانه‌ی عدم پاسخ‌ گویی به سوال بوده و از طرفی باعث می ‌شود کم‌ تر در پاسخ ‌نامه اشتباه وارد کنید.

دسته سوم: سوالاتی هستند که پاسخ آن ها را بلد نیستید، این سوالات را باید با علامت منفی مشخص کرده و از پاسخ ‌گویی به آنها در جلسه آزمون صرف نظر کنید.

 استراتژی بازگشت

این تکنیک ویژه کسانی است که در جلسه آزمون وقت اضافی بیاورند و به این اشاره دارد که در زمان ذخیره شده، به کدام درس و کدام سوال‌ ها برگردید. برای این روش داوطلبان باید سوالات وقت ‌گیر هر درس را با توجه به تکنیک ضربدر منها که در ابتدا اجرا نمودند شناسایی نموده و توجه کنند که کدام سوال ‌ها سخت بوده و با بررسی بار اول نمی توانند پاسخ دهند و این ویژه هر شخص است.

مثلا برخی از دانش ‌آموزان تعدادی از مساله‌ های ریاضی را بار اول پاسخ نمی ‌دهند یا در ادبیات برخی بار اول سوالات املا، آرایه و تاریخ ادبیات را جواب نمی‌ دهند بنابراین داوطلبان می ‌توانند 80 درصد سوالات وقت ‌گیر را شناسایی و از وقت گذاشتن برای آن ها خودداری کنند.

تکنیک زمان های نقصانی

تکنیک زمان های نقصانی کمک می کند تا فرصت مرور و پاسخگویی به سوالات علامت زده شده برای داوطلبان فراهم شود. در این روش داوطلبان باید طوری زمان پاسخگویی به هر درس را مدیریت کنند که یک مقدار از وقت هر درس را نگه داشته تا بعد از اتمام سوالات آن دفترچه، زمان اضافی برای مرور و پاسخ به تست هایی که نشاندار کرده، داشته باشند.

کنکور

تکنیک وقفه در آزمون

در آزمون های طولانی به تدریج کارایی داوطلبان کاهش می یابد. این کاهش کارایی علاوه بر خستگی ذهنی، خستگی جسمی را شامل می شود. اختلال در گردش خون هنگامی که به مدت طولانی روی صندلی نشستید رخ می دهد و خستگی های خاص خود را به همراه دارد. در این بخش به مواردی پرداخته شده که رعایت آن موجب کاهش ایجاد خستگی در جلسه آزمون می شود:

 • بر روی صندلی بدون حرکت نباشید و هر از گاهی دست، پا، کمر و گردن خود را تکان دهید.
 • بهتر است هر نیم ساعت یکبار به مدت 30 ثانیه به صندلی تکیه کامل دهید و چشمان خود را ببندید.
 • عضلات خود را شل کنید و چند نفس عمیق بکشید، این کار به رفع خستگی ذهنی و خستگی جسمی شما کمک می کند.

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از قسمت دیدگاه های پست با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید.

 

“کاری از مرکز مشاوره تحصیلی آدنیا”

افزایش سرعت مطالعه کنکور

هنگامی که شما تکنیک های تندخوانی را بلد باشید، می توانید سرعت مطالعه خود را تا ۶ برابر افزایش دهید. با تندخوانی و افزایش سرعت مطالعه، اطلاعات بیشتری به دست خواهید آورد. طبق تحقیقی که برای محاسبه سرعت مطالعه صورت گرفته است، یک فرد جوان به طور متوسط توانایی ۳۰۰ کلمه خواندن در یک دقیقه را دارد. اما در کسانی که تکنیک های تندخوانی را به‌ طور حرفه ای بلد باشند، قادر به مطالعه ۱۵۰۰ کلمه در دقیقه هستند. یعنی در زمان کمتر مباحث بیشتری را مطالعه می کنند.

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از قسمت دیدگاه های پست با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید.

مطالعه

افزایش ساعت مطالعه با استراحت کافی و تمرکز بالا

از اولین نکاتی که باید در نظر بگیرید، افزایش زمان برای مطالعه است. زیرا هر چه ساعات بیشتری را برای مطالعه صرف کنید، سرعت مطالعه شما نیز بیشتر خواهد شد.

قبل از این که شروع به خواندن کنید، هدف خود را مشخص کنید. برای مثال باید در ۲ ساعت فصل ۵ را بخوانید. البته برای مشخص کردن زمان باید به میزان راحتی، حجم و علاقه خود نیز توجه کنید. این کار موجب می شود که ذهن شما به‌طور خودکار برای این عمل آماده شود و سرعت و هدفش را برای این که این مطلب در ۲ ساعت تمام شود بالا ببرد.

از این نکته نیز غافل نشوید که برای داشتن تمرکز بالا در مطالعه نیاز به استراحت دارید. مطالعه به همراه کمی استراحت، گیرایی بیشتری نسبت به مطالعه بدون استراحت دارد. پس در هنگام مطالعه به ذهن خود نفس تازه‌ای بدهید و دوباره شروع کنید و باعث افزایش سرعت یادگیری خود شوید. زمان طولانی مطالعه هیچ وقت به اندازه زمان کوتاه، متمرکز و مداوم تاثیرگذار نخواهد بود.

زمان های مطالعه را کمتر کنید

اما میزان تمرکز خود را زیاد کنید. تحقیقات نشان داده اند که استراحت به میزان کافی، افزایش عملکرد مغز را به دنبال دارد. استراحت بین مطالعه، باعث افزایش انرژی و توان ذهن می شود و تمرکز برای یادگیری مطلب را بالا می برد و بعضی معتقدند که بهترین روش مطالعه برای کنکور محسوب می شود.

اگر این کار را نکنید فرآیند یادگیری برایتان خسته کننده می شود و حوصله شما سر می رود و ناخودآگاه تمرکزتان سمت چیزهای دیگری می رود.

البته از عوامل بیرونی مانند مکان مطالعه و همچنین شرایط شخصی خود، برای افزایش تمرکز خود غافل نشوید و هر آنچه را که باعث پرت شدن حواس شما می شود حذف کنید.

یادتان نرود که با تمرین های کوتاه اما شدید، می توانید به موفقیت برسید. زمان استراحت در افراد مختلف است؛ ولی متوسط آن ۷۵ الی ۹۰ دقیقه درس خواندن و ۱۵ تا ۳۰ دقیقه استراحت مابین آن است.

توجه داشته باشید که در زمان استراحت سراغ تلویزیون و سریال نروید و خود را با موسیقی، خوردن آبمیوه، بستن پلک هایتان و … سرگرم کنید.

نگاه کلی به عناوین و متن

یکی از تکنیک های تندخوانی که تاکید زیادی بر آن می شود و درک مطلب را افزایش می دهد، استفاده از نقشه ذهنی و نگاه اجمالی فهرست، عناوین و متن است. یعنی قبل از خواندن مبحث، ابتدا یک تا چند دقیقه زمان برای خواندن موارد زیر بگذارید:

 • عنوان متن
 • سرفصل ها و پاراگراف ها
 • شکل ها و نمودارها
 • لغات پر رنگ شده
 • جمله های اول و آخر هر پاراگراف

بعد از این کار از خودتان سوال بپرسید که موضوع و هدف اصلی مبحث چه بود؟

مطالعه

این روش تندخوانی و افزایش سرعت مطالعه، دقایقی از وقت شما را می گیرد؛ اما درک شما از مبحث را بالا می برد. جالب است بدانید این روش مانند نقشه عمل می کند، زیرا شما را با مبحث به طور کلی آشنا می کند و باعث می شود که آمادگی لازم را برای شروع مطالعه پیدا کنید. همچنین افکارتان با اطلاعات مهم و نکات اصلی شکل می گیرد و راحت تر آنها را ارزیابی می کنید؛ در‌نتیجه سرعت یادگیری شما افزایش خواهد یافت.

از فن دید زنی با حرکات ریتم دار و منظم چشم برای مرور مطالب استفاده کنید که باعث حرکات درست چشم و جریان های فکری خواهد شد و از تکان خوردن سر شما جلوگیری می کند. همین امر باعث کاهش مکث ها می‌شود. یادتان باشد با انجام دادن تمرین های لازم، سرعت حرکات چشم خود را افزایش دهید؛ زیرا سبب تندخوانی و افزایش سرعت مطالعه خواهد شد. در انگلیسی حرکت سریع چشم به Skimming و scanning ترجمه شده است.

تبدیل کردن متن به قسمت های کوچکتر

هنگامی که مبحث بلند را به چند متن کوتاه تبدیل کنید، خواندن را سریعتر و فهم مطلب را بالاتر می برید. یعنی به جای خواندن یک متن بلند که در ذهنتان نمی ماند، متن های کوتاه تر بخوانید و تمرکزتان را بالا ببرید.

این نکته قابل تامل است که کوتاه کردن زیاد متن، سرعت را پایین می آورد. به طور درست حجم مطالب را به قسمت های کوچکتر تقسیم و تفکیک کنید تا با دیدن حجم زیاد مطالب مایوس نشوید، بخش به بخش آنها را بیاموزید، برای بخش بعدی ترغیب شوید و تا آخر ادامه دهید که این روش افزایش سرعت یادگیری شما را به همراه دارد.

در آخر مطالعه، محاسبه سرعت مطالعه خود را فراموش نکنید؛ زیرا باعث می شود که برنامه ریزی بهتری داشته باشید.

عدم تکرار جمله و جلوگیری از بازگشت به عقب

از دیگر روش های تندخوانی و افزایش سرعت مطالعه، ترک کردن عادت بد چند باره خواندن مطالب است. کسانی که سرعت مطالعه آنها پایین است، یک کلمه یا جمله را چند بار برای خود تکرار می کنند. این افراد عادت کرده اند که هنگام مطالعه به عقب برگردند و متن را بازخوانی کنند.

بهتر است بدانید این روند تاثیر زیادی بر درک مطلب ندارد و تنها سرعت خواندن شما را کاهش می دهد و وقت بیشتری را می گیرد؛ زیرا یک بار مطالعه مطالب، تاثیر بیشتری نسبت به چند بار مطالعه آن دارد و ذهن شما را کم تر خسته می کند. در صورتی که چند بار مطالعه، گیرایی مغز شما به دلیل کم شدن سرعت و تکرار پایین می آید. همچنین سرعت عمل نیز به شدت کاهش می یابد.

شاید بپرسید چگونه سریع مطالعه کنیم و به عقب برنگردیم، در صورتی که قسمتی از متن را متوجه نشده ایم؟ به خاطر بسپارید که شما می توانید در مطالعه تکمیلی که در آخر انجام می دهید، قسمت هایی را که به درستی متوجه نشده اید، به‌طور کامل تری یاد بگیرید.

با توجه به تست سرعت مطالعه در دانشجویان ژاپنی، میزان متوسط سرعت مطالعه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ کلمه در دقیقه بود؛ که این میزان در دانشجویان آمریکایی متوسط ۸۰۰ کلمه در دقیقه بود.

سین آدام در آمریکا رکورد دار سرعت مطالعه جهان است که سرعت مطالعه‌ اش ۳۸۵۰ کلمه در دقیقه ثبت شده است.

بلندخوانی نکنید

از بدترین روش های مطالعه برای کنکور، می توان به بلندخوانی اشاره کرد. زمانی که شما با صدای بلند می خوانید انرژی و سرعت شما به شدت کاهش پیدا می کند. در مطالعه تنها باید چشم ها و مغز درگیر باشند.

بهترین روش مطالعه برای کنکور، خواندن مطالب در ذهن است که باعث می شود سرعت شما ۳ تا ۴ برابر افزایش یابد؛ زیرا سرعت بینایی شما خیلی بیشتر از سرعت تکلم شما است.

حذف کامل این روش شاید غیر ممکن باشد، اما می توانید آن را به ‌حداقل برسانید.

برای رفع بلندخوانی می توانید زبان خود را به دندان ها بچسبانید تا مطلب را نخوانید و کم کم به این روش عادت کنید.

بعضی از داوطلبان هستند که مطالب را به آرامی زمزمه می کنند، طوری که فقط خودشان متوجه می شوند. این روش خیلی بهتر از تندخوانی است اما باز هم سرعت ذهن را پایین می آورد.

این افراد می توانند هنگام مطالعه یک خودکار را بین دو لب خود قرار دهند تا از حرکت آن جلوگیری کنند.

باورهای غلط درباره تندخوانی

1. فرد تندخوان مفاهیم را درک نمی کند

یکی از باورهای اشتباه درباره تندخوانی این است که فرد تندخوان مفاهیم را به صورت عمیق درک نمی کند. اما در واقع عکس این مطلب درست است؛ یعنی کسی که هنگام مطالعه توقف و شروع های مکرری داشته باشد و آهسته مطالعه کند، امکان دارد که بی حوصله شود، تمرکز حواسش را از دست بدهد، حضور ذهنش کاهش یابد و نتواند مفهوم و معنی مطلبی که می خواند را به درستی درک کند. اما فرد تندخوان به دلیل اینکه عادت دارد شبه جمله ها را با هم ببیند و آن ها را به هم متصل کند، مفهوم آن ها را هم به همراه یکدیگر درک می کند. علاوه بر این، تندخوانی هنگام درس خواندن باعث می شود مطالب کم اهمیت درسی زودتر شناخته شوند و دانش آموز روی مطالب مهمتر تمرکز کند.

مطالعه

 2. حداکثر سرعت مطالعه ۵۰۰ کلمه در دقیقه است

این باور نیز اشتباه است. براساس بررسی های انجام شده شما در هر توقف می توانید تا حد شش کلمه را زیر دید قرار دهید، همچنین شما می توانید در هر ثانیه تا چهار توقف را انجام دهید. در نتیجه به راحتی می شود سرعت مطالعه را تا حد ۱۰۰۰ کلمه در دقیقه افزایش داد. البته این کار با انجام تمرینات تندخوانی و استفاده از روش صحیح تندخوانی که در ادامه به شما خواهیم آموخت امکان پذیر است.

 3. با افزایش سرعت مطالعه تمرکز حواس کاهش می یابد

در واقع اینطور نیست. سرعت مطالعه متوسط، طبیعی نیست. اما آموزش های ابتدایی نادرست درباره خواندن از یک سو و اطلاعات غیرکافی درباره طرز کار چشم و مغز هنگام مطالعه از سوی دیگر باعث ایجاد این سرعت مطالعه های متوسط شده است. این تصور عمومی که آهسته خواندن به معنی درک کردن کامل مطلب است، اشتباه است. برای اینکه بدانید شما مطلبی را خوب یادگرفته‌ اید یا نه، راه‌ های دیگری نیز وجود دارد؛ برای مثال می توانید از خودتان سوال بپرسید، تمرین های کتاب یا جزوه را حل کنید، تست بزنید و یا مطالبی را که خوانده اید به صورت خلاصه ارائه دهید. در این صورت متوجه خواهید شد که مطالب را تا چه حدی یاد گرفته اید.

فواید تندخوانی

1. صرفه جویی در وقت

بزرگ ترین مزیت تندخوانی صرفه جویی در وقت است. با انجام تمرینات تندخوانی و افزایش سرعت مطالعه می توانید در وقتتان صرفه جویی کنید که باعث می شود تا وقت های اضافی پیدا کنید و از آن ها برای کارهای شخصی تان بهره ببرید و حتی درس های دیگرتان را بهتر و کاملتر بخوانید. اکثر دانش آموزان و کنکوری ها از نداشتن وقت کافی برای مطالعه و انجام کارهای روزانه شکایت دارند. اگر شما هم تا امروز چنین مشکلی داشته اید و یا به مطالعه علاقه زیادی دارید اما وقت کافی برای مطالعه تمام مطالب دلخواهتان را ندارید، بدانید که با انجام تمرینات تندخوانی قادر خواهید بود در مدت زمان مشخصی مقدار بیشتری مطالعه کنید.

تندخوانی، سرعت مطالعه را حدود پنج تا شش برابر افزایش می‌دهد. اگر از جمله داوطلبان کنکوری هستید که تاکنون مطالعه‌ ای معمولی داشته‌ اید و از هم اکنون تصمیم دارید تا با تندخوانی پیش بروید، باید به خاطر داشته باشید که میزان پیشرفت سرعت شما در تندخوانی به مقدار تمرین، پشتکار، علاقه و انگیزه شما بستگی دارد و هرچه تمرینات تندخوانی را بیشتر انجام دهید، موفق‌ تر خواهید بود.

2. جلوگیری از حواس پرتی یا عدم تمرکز

یکی دیگر از مزایای تندخوانی، جلوگیری از حواس پرتی است؛ زیرا زمانی که شما به صورت کند و غیرصحیح مطالعه می کنید دچار عدم تمرکز می شوید. تصور کنید که به کندی در حال مطالعه هستید؛ در این شرایط راحت‌ تر می توانید خوراکی خورده، تلویزیون نگاه کرده یا به صحبت های اطرافیانتان گوش کنید؛ در حالی که شخصی که با سرعت بالا در حال مطالعه است، مجبور است که برای بالا بردن دقت خود، بیشتر تمرکز کند؛ پس تندخوانی چاره ای است برای افرادی که می گویند: (هنگام مطالعه تمرکز ندارم).

3. افزایش انگیزه و علاقه نسبت به مطالعه

حتما برای شما هم پیش آمده است که مطلبی را با علاقه شروع به مطالعه می‌ کنید، اما کمی بعد از مطالعه آن خسته می‌ شوید و کتاب را کنار می‌ گذارید. یکی از عوامل بروز این خستگی، کندخوانی است.

وقتی به صورت آهسته و کند می‌ خوانید، حواستان پرت و چشمانتان خسته شده و در نتیجه نسبت به مطالعه بی علاقه می‌ شوید؛ البته این موضوع به آن معنی نیست که حتی اگر مطلبی را بلد نیستید، روی آن فکر نکرده و سرسری از آن مطلب بگذرید؛ چون اساس مطالعه، یادگیری است و شما تا وقتی مطالعه خود را در مورد یک مطلب کامل نکرده‌ اید، نباید به سراغ موضوع دیگری بروید؛ بلکه این به آن معنی است که با درگیر کردن مغز و حواس خود روی یک مطلب راحت که بسیار سریع‌ تر می‌ توانید آن را یاد بگیرید، انگیزه خود را بری ادامه مطالعه و یادگیری بالا ببرید.

4. جلوگیری از خستگی

یکی از مزایای تندخوانی این است که از خستگی زود هنگام شما در زمان مطالعه جلوگیری می کند. اگر شما جزء آن دسته از افرادی باشید که در مطالعه به کندی پیش می روید، ممکن است که دچار خستگی روحی یا جسمی شوید. در خستگی جسمی به علت کندخوانی ، کم کم شروع به لم دادن می‌ کنید، خمیازه می کشید، خود را کش و قوس می دهید و در نهایت دراز می کشید. در آخر هم شاید خوابتان ببرد؛ زیرا از نظر جسمی خسته می‌‌ شوید. همچنین علت دیگر خواب آلودگی هنگام مطالعه، خستگی چشم است که از معایب کندخوانی است؛ علاوه بر این درک کم در هنگام کندخوانی نیز باعث ایجاد خستگی ذهنی می شود.

5. بهبود حافظه

مغز یک بخش عضله‌ ای شکل در بدن است. بنابراین اگر مغز خود را آموزش دهیم، قوی‌ تر می‌ شود و قادر خواهد بود بهتر عمل کند. چالش تندخوانی توانایی مغز ما را در سطح بالاتری نگه می‌ دارد. زمانی که مغز خود را تمرین می‌ دهید تا بتواند اطلاعات را سریع‌ تر یاد بگیرد، دیگر زمینه های مغز، مثل حافظه، بهبود می‌ یابند. زمانی که شما مشغول خواندن مطلبی هستید حافظه همانند یک عضله تثبیت شده است که با افزایش سرعت مطالعه شروع به کار می‌ کند.

بهترین روش صحیح تندخوانی

در تندخوانی باید از انگشتان خود یا یک راهنما (مثل مداد) کمک بگیرید و به چشمان خود یاد بدهید که حرکت آنها را تعقیب کنند. به تدریج و با بالا رفتن سرعت حرکت انگشت یا راهنما، می توانید سریع تر بخوانید. ابتدا یک کتاب معمولی را برداشته و آن را وارونه قرار دهید و انگشت یا مداد خود را زیر خط اول بگذارید. با حرکت دادن انگشت، مطلب را بخوانید. این کار را حداقل ۱۰ مرتبه تکرار کنید. پس از آن سرعت حرکت انگشت خود یا راهنما را افزایش دهید. کتاب هنوز باید به حالت وارونه باشد. با افزایش هرچه بیشتر سرعت، متوجه می شوید که دیگر نیازی به حرکت دادن انگشت خود بر روی خط ندارید. بلکه می توانید راهنما یا انگشت را در وسط خط قرار دهید و آن خط را سریع بخوانید.

خواندن

 

در دست گرفتن صحیح کتاب

حالا اگر کتاب را به صورت عادی در دست بگیرید و باز هم از انگشت یا مداد خود برای خواندن استفاده کنید، می توانید تا ۵۰% سریع تر متن را بخوانید. این تمرین را به مدت ۲۰ دقیقه در روز و برای یک هفته تکرار کنید. در ابتدا ممکن است مغز شما به راحتی این کار را انجام ندهد؛ ولی به زودی به آن عادت خواهد کرد. سپس می توانید مقدار مشخصی از متن یک کتاب، مثلا ۱۰ خط، را انتخاب کرده و تعداد کلمات آن را بشمارید و با تقسیم کردن تعداد کلمات بر مدت زمانی که طول کشیده تا متن را بخوانید، سرعت مطالعه خود را محاسبه کنید. ۶۰۰ کلمه در دقیقه سرعت خوبی است و می توان با سعی و کوشش آن را افزایش داد. برای دستیابی به سرعت مطالعه بالاتر، سعی کنید همان متن را در مدت زمان کوتاه تری بخوانید.

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از قسمت دیدگاه های پست با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید.

 

“کاری از مرکز مشاوره تحصیلی آدنیا”

8 راهکار افزایش ساعت مطالعه برای کنکور 

مهم ترین سوال اکثر داوطلبان کنکور: چگونه می توانیم ساعت مطالعه خودمان را افزایش دهیم؟ راهکارهای افزایش ساعت مطالعه چیست؟ اصلا برای چه باید ساعت مطالعه مان را افزایش دهیم؟

بهتر است با مثال ساده ای شروع کنیم. موفقیت در کنکور مثل بستن کش دور کمرتان است. فرض کنید یک سر آن شما و یک سر آن درختی باشد. به شما بگویند هر چقدر از درخت فاصله بیشتری بگیرید، موفق تر خواهید شد. تا یک جایی کش راحت کشیده می شود. اما هر چه بیشتر از درخت فاصله بگیرید، کش سخت تر کشیده می شود. موفقیت در کنکور هم به این شکل است. برای افزایش تراز در آزمون های آزمایشی این را دیده اید.

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از قسمت دیدگاه های پست با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید.

کسی که بخواهد ترازش را از 4000 به 6000 برساند، احتمالا با تلاش منظم و یک برنامه صحیح می تواند. با کمک کتاب های کمک آموزشی و روش مطالعه صحیح هم می تواند. اما اگر همین داوطلب بخواهد ترازش را از 6000 به 7000 برساند، سه الی چهار ماه زمان احتیاج دارد. اگر بخواهد از تراز 7000 به 8000 برسد هم، باید سه ماه دیگر زمان بگذارد.

در کنکور رسیدن به رتبه 6000 تا 7000 اتفاق عجیبی نیست. با یک تلاش منظم می توان به این رتبه رسید. اما از رتبه 5000 تا 1000 فشردگی رقابت بیشتر می شود. از رتبه 1000 تا رتبه 100 باز هم رقابت سخت تر خواهد شد. از رتبه 100 تا رتبه تک رقمی هم کاملا مشخص است فشردگی رقابت خیلی بیشتری وجود دارد.

راهکارهای افزایش ساعت مطالعه

برای موفقیت در کنکور باید نوع تلاش تان بیشتر و متفاوت تر باشد. هم کیفیت مطالعه و هم کمیت مطالعه بالایی نیاز است. در این بخش راهکارهای افزایش ساعت مطالعه برای کنکور را بررسی می کنیم. این راهکارها جزء افزایش کمیت مطالعه می باشند.

برای کسب موفقیتی خاص در کنکور، باید از زمان تان به نحو درست استفاده کنید. مثلا اگر تا کنکور صد روز زمان باقی مانده، روزی یک ساعت بیشتر درس بخوانید. مثلا روزی یک ساعت زیست را بیشتر بخوانید. تا آن موقع می شود صد ساعت. اگر مطالعه هر فصل زیست سه ساعت زمان ببرد، تا کنکور صد ساعت می شود. پس با روزی یک ساعت مطالعه بیشتر زیست، می توانید دو بار زیست را مطالعه کنید. در این صورت می توانید درصدتان را از 50 به 60 یا  70 برسانید. در این حالت اگر رتبه 2000 هستید می توانید به 1000 برسد!

یکی از شاگردانم در عرض 15 روز توانست درصد درس عربی را از 30% به 50% برساند. تنها 15 روز به کنکور مانده بود و توانست رتبه 1200 را بدست بیاورد. فرض کنید اگر عربی او همان 30% می ماند، رتبه 1800 بدست می آورد. آن وقت دیگر نمی توانست مهندسی برق خواجه نصیرالدین قبول شود! پس اگر کمیت مطالعه تان را افزایش دهید، می توانید شانس بیشتری برای بدست آوردن رتبه های بالاتر داشته باشید. همچنین رشته و دانشگاه بهتری قبول شوید. اما برویم سراغ راهکارهای افزایش ساعت مطالعه.

1. ساعت دقیق مطالعه

اولین قدم این است که بدانید در حال حاضر چقدر مطالعه می کنید. تا مشخص شود در آینده به چه عددی خواهید رسید. بعضی از داوطلبان در روزهای تعطیل بین 9 تا 10 ساعت درس می خوانند. در روزهای مدرسه هم، 5 تا 6 ساعت مطالعه می کنند.

بعد از مراجعه به ما و گرفتن برنامه درسی، قرار می شود ساعت مطالعه و تعداد تست هایشان را دقیق ثبت کنند. بعد از ثبت می بینیم روزهایی که مدرسه رفته اند، تنها سه ساعت مطالعه مفید داشته اند. درروز های تعطیل هم 6 ساعت. همانجا است که باورهای آنها سرکوب می شود. چون انتظاری که از خودشان داشتند، خیلی کمتر از آنچه که در عمل انجام می دهند است. فقط سه ساعت مطالعه مفید در روز داشته اند. که با این ساعت مطالعه نمی توان انتظار رتبه خوبی را داشت!

با ثبت ساعت مطالعه، ذهن تان از حالت ابهام خارج می شود. آن وقت واقع بینانه تر می توانید برنامه ریزی کنید. دونده ای را در نظر بگیرید. از او می پرسیم آخرین رکوردتان چقدر بوده است. اگر بگوید: نمی دانم! من فقط می دوم! در این حالت می فهمیم که او اصلا دونده حرفه ای نیست. زیرا وقتی نمی داند چقدر می دود و آن را ثبت نمی کند، یعنی این دونده به رکوردهای خوبی نخواهد رسید. شما هم باید ساعت مطالعه تان را ثبت کنید تا ذهن تان از ابهام خارج شود. تا بتوانید در هفته های بعدی ساعت مطالعه خود را ارتقاء دهید.

2. استفاده از زمان های مرده

دومین قدم استفاده از زمان های مرده به بهترین شکل ممکن است. خیلی از زمان ها هست که می توان از آنها استفاده بهینه کرد. مثل زمان های رفت و آمد. زمان هایی که در صف ایستاده ایم. زمان هایی که منتظر انجام کاری هستیم. زمان های بیکاری در کلاس درس.

خیلی خوب است در سال کنکور از این زمان ها استفاده بهینه کنید. مثلا داشتن فلش کارت ها که لغات عربی یا زبان را دارند. یا فایل های صوتی مرتبط با درس هایتان را گوش دهید. پس این زمان ها را شناسایی کرده و بهترین استفاده را از آنها کنید.

3. استفاده عالی از زمان های طلایی

سومین قدم استفاده عالی از زمان های اوج انرژی است. یکسری زمان ها هست، که انرژی تان در سطح بالایی است. آماده اید تا کارهای مهم تان را در آن زمان ها انجام دهید. هیچکس هم مزاحم تان نخواهد شد. من صبح ها ساعت 4:45 بیدار می شوم. تا ساعت 5:30 صبحانه می خورم. از 5:30 تا ساعت 7:00 را به مطالعه اختصاص می دهم. زیرا زمانی است که کسی با من کاری ندارد. تلفنم زنگ نمی خورد. کلاس ندارم. جلسه ای ندارم. و از این زمان برای مطالعه استفاده می کنم.

شما هم زمان های اوج انرژی تان را پیدا کنید. بهترین زمان اوج انرژی اکثر آدم ها، صبح است. زیرا در آن خوابتان را کرده اید. صبحانه می خوردید و سیر می شوید. به راحتی می توانند چند ساعت افزایش ساعت مطالعه داشته باشید. در ساعت اوج انرژی می توان کارهایی که بعد از ظهرها 4 ساعت طول می کشد را در دو ساعت انجام داد.

پس اگر زمان های اوج انرژی تان را به کارهای سخت اختصاص دهید، خیلی جلوتر خواهید افتاد. حتی با خودتان قرار بگذارید که در آن ساعات، به هیچ وجه سراغ گوشی یا وسایلی که حواستان را پرت می کند، نروید. من هم تا موقعی که مطالعه ام تمام نشده، گوشی ام را از حالت پرواز خارج نمی کنم! پس برنامه هایی این چنین را در ساعات اوج انرژی تان پیاده کنید. این زمان ها واقعا ناب هستند و حیف است آنها از دست بدهید.

4. خداحافظی با زمان های خاکستری

لطفا در زمان های خاکستری کار نکنید! سه نوع زمان وجود دارد: زمان های سیاه، زمان های سفید، زمان های خاکستری. زمان های سیاه زمان هایی است که مشغول انجام کار یا فعالیتی هستید و تنها یک کار را انجام می دهید. زمان های سفید زمان هایی هستند که مشغول استراحت هستید. در حالت آرامش به سر می برید. زمان های خاکستری، زمان های آواره ای هستند! زمانهایی که نه فعالیت خاصی انجام می دهید و نه استراحت می کنید.

متاسفانه اکثر افراد در زمان های خاکستری به سر می برند. مثلا دانش آموزی کتاب درسی جلویش باز است. از طرفی میوه هم پوست می کند. اصلا معلوم نیست که کار اصلی او چیست. این نوع مطالعه بازدهی زیادی نخواهد داشت. در آخر مطالعه دانش آموز نمی تواند بفهمد چرا از زمانش استفاده مفیدی نکرده است. در انتهای روز می بیند تنها 20 عدد تست حل کرده. در صورتی که ده ساعت مطالعه داشته است! این مسئله هم به کمیت مطالعه مربوط است هم به کیفیت آن. برای بهبود کمیت مطالعه، افزایش ساعت مطالعه را باید در نظر بگیرید.

4. استفاده از زمان خاکستری

اما چگونه با استفاده از زمان های خاکستری ساعت مطالعه را بالا ببرید؟ باید به خودتان بگویید در یک ساعت و نیمی که مطالعه می کنید، حق انجام کارهای حاشیه ای را ندارید. مثلا صحبت کردن با دوستان، بازی کردن با گوشی، خوردن میوه، خارج شدن از محیط مطالعه، در واقع نباید هیچ کاری جز درس خواندن کنید. در زمان های استراحت هر کاری را می توانید انجام دهید. اما در زمان هایی که درس می خوانید، هرگز نباید سراغ کارهای حاشیه ای بروید. زمان های خاکستری را در کمیت مطالعه تاثیرگذار است. دانش آموزانی در خانه درس می خوانند. هر چند دقیقه به آشپزخانه می روند تا چیزی بخورند. در واقع تا تمرکزتان در حال اوج گرفتن است، به دنبال چیزی برای خوردن هستید. یعنی ذهن تان می خواهد از درس خواندن فرار کند.

5. رند نکردن زمان مطالعه

کسی می خواهد ساعت مطالعه خود را افزایش دهد، رند کردن زمان برایش بی معنی است. خیلی از دانش آموزان مثلا می خواهند ساعت 6 شروع به درس خواندن کنند. اگر ساعت 6:05 دقیقه شود، با خود می گویند: دیگر فایده ای ندارد! از ساعت 7 شروع می کنم!

این وسواس شبیه وسواس از شنبه است. از اول هفته! درست است که 5 دقیقه از زمانتان را از دست داده اید، می خواهید 55 دقیقه دیگر را هم از دست بدهید؟ 5 دقیقه دیر شروع کردید. از آخر هم 5 دقیقه دیرتر تمام کنید. اما دلیل نمی شود که بخاطر چند دقیقه تاخیر برنامه تان را کلی عقب بیاندازید. لطفا این وسواس را کنار بگذارید و از تک تک لحظات تان استفاده کنید. زمان پیوسته است. این ما هستیم که برای آن حد و مرز مشخص کرده ایم. پس از تک تک لحظات تان برای کسب موفقیت و رسیدن به هدف استفاده کنید.

6. شناسایی دزدهای زمان هنگام مطالعه

یکی دیگر از راهکارهای افزایش مطالعه، شناسایی دزدها و قاتلین زمان است. بعضی از اوقات دزدهای زمان چیزهای ساده اطرافتان است. مثل تلوزیون، گوشی موبایل. مثل چک کردن دائم یخچال! راه حل از بین بردن قاتلین زمان، برچسب زدن روی آنها است. مثلا روی گوشی موبایل تان برچسب بزنید. بنویسید دزد زمان! در زمان های درس خواندنتان این کار را انجام دهید. مثلا در حال درس خواندن هستید و می خواهید گوشی موبایل تان را چک کنید. وقتی می بینید چنین برچسبی روی آن است و به درس خواندن ادامه می دهید.

همین برچسب ها باعث می شود تلنگری برایتان باشد. تا بدانید الان وقت درس خواندن است! این تکنیک واقعا موثر است. اگر آنرا جدی بگیرید و به آن عمل کنید! یادتان باشد این تکنیک ها تنها در صورت اجرا کردن نتیجه خواهد داد. نه فقط با گوش دادن. چرا که گوش دادن و عمل نکردن، هیچ تغییری را در شما بوجود نخواهد آورد.

7. خلوت کردن محیط مطالعه

نکته بعدی خلوت کردن و منظم کردن محیط اطراف است. خانم شاکتی گواین در کتاب خود می گوید: هر محیط بیرونی انعکاس درونی دارد و برعکس. اگر دیدید کسی خیلی شلخته است. محیط اطرافش خیلی شلوغ است. به خودش نمی رسد. احتمالا درون این فرد هم شاید آشفته باشد. همچنین، اگر کسی درونش آشفته باشد روی محیط اطرافش هم اثر خواهد گذاشت. بیایید از محیط اطرافتان شروع کنید. اتاق تان را منظم کنید. میز مطالعه تان را خلوت کنید.

تحقیقی در ژاپن انجام شد. نتیجه آن این بود که دانش آموزانی که در محیط های خلوت تری درس می خوانند، بازدهی و تمرکزشان هم بالاتر است. شما هم محیط اطرافتان را منظم کنید. اینجوری فکرتان سراغ مسائل مختلف نخواهد رفت. وقتی محیط اطرافتان شلوغ باشد، هر لحظه ممکن است حواستان پرت شود. در این صورت در ساعت مطالعه تان افت عملکرد خواهید داشت. اگر محیط اطراف خلوت تر باشد، کمتر حواستان پرت می شود. به کارهای اصلی تان بهتر خواهید رسید. وقت بیشتری هم برای درس خواندن تان خواهید داشت. پس همین امروز اتاق و محیط اطرافتان را تا جایی که می توانید خلوت کنید. همین کارهای ساده کمک می کند تا عملکردتان در طول روز بالاتر رود.

مطالعه

8. افراط و تفریط نکردن در مطالعه

آخرین نکته در رابطه با افزایش ساعت مطالعه، افراط و تفریط نکردن است. خیلی از اوقات بسیاری از دانش آموزان از آن طرف بوم می افتند. برای اینکه دو ساعت افزایش مطالعه داشته باشند، از زمان خوابشان کم می کنند. این فاجعه است؛ زیرا در طول روز خواب آلود خواهید شد. خلق تان پایین می آید و کم حوصله می شوید. تحریک پذیرتر شده و باعث می شود ساعت مطالعه ای که برایش برنامه ریزی کرده اید را، نتوانید اجرا کنید. همچنین کیفیت برنامه تان هم پائین می آید. بجای اینکه از ساعت خواب تان کم کنید، از زمان های بیداری تان به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. این اقدام خیلی بهتر است. در بلند مدت موفقیت بیشتری را از آن شما خواهد کرد.

 

اطلاعیه

برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از قسمت دیدگاه های پست با ما در ارتباط بوده و سوالات خود را از مشاورین ما بپرسید.

“کاری از مرکز مشاوره تحصیلی آدنیا”