سفر در زمان

آیا رویای سفر در زمان روزی محقق خواهد شد؟

آیا بشر می تواند روزی به آینده سفر کند؟

آیا وقتی به آینده سفر کردیم می توانیم بازگردیم یا خیر؟

آیا بشر می تواند به گذشته سفر کند؟

آیا زمان تک بعدی است یا دو بعدی؟

آیا سفر زمانی در حال، امکان پذیر است؟

آیا روزی را خواهیم دید که بشر در زمان نیز مانند مکان سفر کند؟

آیا ما امروز می‌توانیم ماشین زمان یا موتور زمان بسازیم؟ در آینده چطور؟

و …

این ها سوالاتی هستند که برای سفری در زمان مطرح می شوند و بشر به دنبال پاسخ این سوالات می گردد تا بلکه روزی رویای این سفر محقق گردد.

این رویا هم باستانی و هم جهانی است. اما جذابیت بشریت از چنین سفری از کجا آغاز شد و چرا این ایده بسیار جذاب است؟

فرض کنید یک روز تعطیل در خانه نشسته اید. زنگ در خانه به صدا در می آید. با شتاب به سمت در رفته و آن را  باز می کنید. پیرمردی را می بینید و به او سلام می دهید. پیرمرد می گوید از آینده آمده و نوه ی شما است. چه حسی به شما دست خواهد داد؟ جواب پیرمرد را چه می دهید؟ حتما با پلیس تماس خواهید گرفت و این موضوع را باور نخواهید کرد. ولی ما به شما این نوید را می دهیم که روزی فرا خواهد رسید که در آن روز دیگر سفر در زمان رویا نباشد. روزی خواهد رسید که ما نیز از مسافرین چنین سفر جذابی باشیم.

همه دانشمندان بر این باور نیستند که چنین سفری امکان پذیر است. برخی حتی می گویند که تلاش برای هر انسانی که تصمیم به انجام آن بگیرد، کشنده خواهد بود.

برای دانستن اینکه سفر در زمان شدنیست یا خیر ویدئوی زیر را مشاهده فرمایید.

 

“کاری از انجمن فیزیک گروه علمی فرهنگی آدنیا”