هدف از برگزاری این مصاحبه ها کشف استعدادهای تحصیلی و نشان دادن مسیر درستی برای ادامه تحصیل به شما عزیزان است.

به لطف خداوند منان در این راه گام برداشته ایم و با تلاش و پشت کار بالا این راه شیرین و زیبا را ادامه می دهیم. این امر یک وظیفه ای بر دوش ماست و از این که توانسته ایم یک خدمت کوچک به هم میهنان عزیزمان کرده باشیم بسیار خرسندیم. 

امروز در خدمت یک دانش آموز نخبه و استعداد شهرستان رباط کریم بودیم. یکی از دانش آموزان خوب مدرسه خود و شهر خود.

فردی متین و متوازن.

دارای دیدگاهی متفاوت با هم سن و سالان خود.

فردی با آرزوها و اهداف بزرگ.

دارای روحیه ای قوی و پر تلاش.

 

 

مجری: آقای محمدرضا عرب

مهمان برنامه: آقای محمدرضا دشتی

با آرزوی موفقیت روز افزون برای آقای دشتی عزیز

 

“کاری از انجمن استعدادیابی گروه علمی فرهنگی آدنیا”

هدف از برگزاری این مصاحبه ها کشف استعدادهای تحصیلی و نشان دادن مسیر درستی برای ادامه تحصیل به شما عزیزان است.

به لطف خداوند منان در این راه گام برداشته ایم و با تلاش و پشت کار بالا این راه شیرین و زیبا را ادامه می دهیم. این امر یک وظیفه ای بر دوش ماست و از این که توانسته ایم یک خدمت کوچک به هم میهنان عزیزمان کرده باشیم بسیار خرسندیم. 

امروز در خدمت یک دانش آموز نخبه و استعداد از شهرستان رباط کریم بودیم. فردی به شدت ساده و دوست داشتنی. یکی از دانش آموزان پر تلاش شهر خود. فردی با آرزوی های قشنگ و هدف های بزرگ با قلبی سرشار از مهربانی.

 

 

مجری: آقای محمدرضا عرب

مهمان برنامه: آقای محمدرضا مولوی

با آرزوی موفقیت روز افزون برای آقای مولوی عزیز

 

“کاری از انجمن استعدادیابی گروه علمی فرهنگی آدنیا”