مقدمه

کما بیش می دانیم که همان فرآیند هایی که در بمب هیدروژن صورت می گیرد، سبب تولید انرژی در خورشید نیز هستند. در این واکنش های گرما_هسته ای، چهار هسته ی هیدروژن (4 پروتون) به یک هسته هلیوم (2 پروتون و 2 نوترون) همراه با رها شدن مقداری انرژی، تبدیل می شوند. به بیان دقیق اگر اجزاء اولیه و محصولات نهایی این واکنش را وزن نماییم، در می یابیم که ظاهراً مقدار کمی ماده ناپدید شده است. چهار اتم هیدروژن دارای وزن مختصر بیشتری از یک اتم هلیوم می باشند. البته این جرم از دست رفته، طبق معادله مشهور انیشتین E=mc به انرژی تبدیل شده است.

با این روش، فیزیکدانها انرژی خروجی عظیم خورشید و اکثر ستارگانی را که مشاهده می کنیم تشریح می کنند. در واقع، در مرکز خورشید، در هر 600 میلیون تن هیدروژن به هلیوم تبدیل می گردد.

سوخت هیدروژن در مرکز خورشید

در حدود 5 بیلیون سال آینده، ذخیره اصلی سوخت هیدروژن در مرکز خورشید به اتمام خواهد رسید. چون این موضوع برای کلیه ستارگانی که در تحولشان به این می رسند صورت می گیرد، لذا فرآیند های هسته ای متفاوتی رخ خواهد داد. هلیوم به کربن و اکسیژن تبدیل می شود. در مراحل بعدی، کربن به عناصر سنگین تر تبدیل می گردد.

بازده واکنش های هسته ای در تولید انرژی، بین عناصر سنگین تر بسیار کمتر از عناصر سبک تر می باشد. در نتیجه در مرحله پایان زندگی ستاره، تمام منابع قابل دسترس سوخت هسته ای مصرف شده اند. پس رفتار یک ستاره سوخته به طور ناگهانی و شدید تغییر می کنند. باقی مانده ستاره یکی از سه وضعیت نظری ممکن زیر را به خود می گیرد.

وضعیت های نظری باقی مانده ی ستاره ها

ستاره کوتوله سفید

پس از اینکه سوخت هسته ای به اتمام رسید، ستاره شروع به منقبض شدن می کند. هیچ منبع انرژی دیگری برای نگهداری ستاره وجود ندارد و به سرعت اندازه آن کاهش پیدا می کند. اتم ها به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر می گردند و الکترونها از هسته ها جدا می شوند.

اگر جرم ستاره در فرآیند فروریحتن کمتر از هسته حدود 1.25 جرم خورشید باشد، فشار الکترونها در یک مرحله برای متوقف کردن انقباض کافی خواهد بود. الکترونها به شیوه ویژه ای با یکدیگر عمل می کنند تا ستاره را پا بر جا نگهدارند. چنین ستاره ای کوتوله سفید نامیده می شود.

کوتوله های سفید اجرام نسبتاً معمولی بوده و مکرراً توسط ستاره شناسان دیده شده اند. این سنارگان تقریباً هم اندازه ی زمین هستند، ولی به این دلیل که چنین ماده زیادی در ناحیه ای به این کوچکی محدود می شود، چگالی آنها بسیار بالاست. یک قاشق چای خوری از ماده کوتوله سفید، 1000 تن وزن دارد.

ستاره نوترونی

اگر جرم ستاره در حال فروریختن کمی بزرگتر از 1.25 جرم خورشید باشد، فشار الکترون به اندازه کافی قوی نیست که عمل انقباض را متوقف سازد و ستاره فشرده و فشرده تر می شود. در حالی که فشار در داخل ستاره افزایش می یابد، الکترونها به شدت به هسته ها برخورد می کنند. در خلال چنین برحورد هایی، الکترونهای منفی با پروتونهای مثبت ترکیب می شوند تا نوترونها را به وجود آورند.

عاقبت، هنگامی که حدود 90 درصد ستاره از نوترونها تشکیل گردید، نیروهای بسیار قوی هسته ای بین این ذرات ممکن است برای متوقف ساختن انقباض بیشتر و نگهداری ستاره کفایت کنند. چنین جسمی، که فقط 24 تا 32 کیلومتر قطر دارد، ستاره نوترونی نامیده می شود. چون ماده زیادی در یک چنین حجم کوچکی جای گرفته است، چگالی بسیار بزرگی دارد. یک قاشق چای خوری از ماده ستاره نوترونی 10 بیلیون تن وزن دارد.

تپنده ها در سال 1967 میلادی برای نخستین بار کشف شدند.

حفره سیاه

اگر جرم ستاره سوخته در حال فرو ریختن بیش از سه برابر خورشید باشد، هیچ چیز نمی تواند عمل انقباض را متوقف کند. نه فشار الکترونها و نه نیروهای هسته ای بین نوترونها برای این عمل کفایت نمی کنند. هیچ نیروی شناخته شده فیزیکی وجود ندارد که بتواند از کوچک و کوچکتر شدن ستاره جلو گیری کند. هر قدر ستاره فشرده تر و اندازه آن کوچکتر می شود، شدت میدان گرانشی به نحو چشمگیری افزایش می یابد. نیروی گرانشی که به طور عادی ضعیف ترین نیروی طبیعت است، بر همه چیز غلبه می یابد.

چون بر طبق نسبیت عام، گرانش انحنا دهنده فضا-زمان است، فضای حول ستاره به نحو بارزی خم می شود. همچنانکه فرو ریختن ستاره به این شکل اجتناب ناپذیر ادامه می یابد، خم شدگی آنچنان بزرگ می شود که فضا-زمان بر روی یکدیگر تا شده و ستاره از جهان ما ناپدید می شود، آنچه به جای می ماند یک حفره سیاه خوانده می شود.

کشف کوازارها و تپنده ها

ستارگان متعددی وجود دارند که بسیار وزین تر از خورشیدند. ستارگانی با وزن های 20 ، 30 یا 40 برابر جرم خورشید کاملاً عادی محسوب می شوند. تا اواسط دههء 1960 میلادی فرض می شد که این قبیل ستارگان بیشتر جرم خود را پس از اتمام سوخت هسته ای شان از دست می دهند. به این ترتیب، آنها تبدیل به کوتوله های سفید که مرحله نهایی کاملاً پذیرفته شده ای برای تحول ستاره ای به شمار می رفت، می شوند. پس کار دکتر اپنهایمر در سال 1939 میلادی ستارگان نوترونی و حفره سیاه فقط بر روی کاغذ وجود داشتند، اما پس از کشف تپنده ها، تعداد کمی از اخترفیزیکدانان این احتمالات را بسیار جدی تلقی کردند.

با کشف کوازارها و تپنده ها در دههء 1960 میلادی این وضعیت به طرز چشمگیرتری تغییر کرد. شاید یکی از هیجان انگیزترین پیشرفت ها در خلال دههء 1970 میلادی آشکار نمودن حفره های سیاه متعدد در سرتاسر کهکشان ما و جهان باشد.

حفره

رازهای حفره های سیاه

از لحاظ نظری، کاملاً منطقی است که فرض کنیم حفره های سیاه اجسامی بسیار معمولی هستند. پس مسئلهء حقیقی پاسخ گویی به این گونه سؤالات خواهد بود:

یک حفره سیاه به چه چیز می ماند؟

اگر یک حفره سیاه را ببینیم چگونه باید آن را تشخیص دهیم؟

در یک جستجوی مشاهده ای برای حفره های سیاه، در جستجوی چه چیزی باید باشیم؟

سرنخ اولیه که در پاسخ دادن به این سؤالات و سؤالات مشابه ما را یاری می دهد، بر پایه این حقیقت است که یک حفره سیاه متشکل از یک میدان گرانشی بی نهایت شدید است. در دههء 1960 میلادی بسیاری از اخترفیزیکدانان قسمتی از کوشش خود را صرف تعیین رفتار پرتوهای نور (فوتونها) و ذرات در فضا-زمان بسیار خمیده حول یک حفره سیاه کردند.

دایره فوتون

فرض کنید که یکی از این حفره های سیاه را در پیش رو داشته باشیم. پرتوهای نور در تلاشند که از فواصل گوناگون از نزدیک آن عبور کنند. چون فضا-زمان به دلیل میدان گرانشی حفره سیاه به شدت خمیده است، این پرتو ها از مسیرهای مستقیم کلاسیک خم می شوند. پرتویی که از فواصل زیاد از حفره عبور کند اندکی منحرف می شود، اما پرتویی که به حفره نزدیکتر باشد، بیشتر منحرف می گردد. در واقع، می توان یک پرتو نور را به قسمی به طرف یک حفره سیاه نشانه رفت که نور آن در یک مدار دایره ای حول حفره بچرخد. این مدار دایره ای، دایره فوتون یا کره فوتون خوانده می شود.

هر ستاره ای که در جهان مرئی وجود دارد، مقداری نور به کره فوتون حول یک ستاره وزین فرو ریخته می دهد. لکن این مدار دایره ای بسیار ناپایدار است. چنانچه یک فوتون حتی به مقدار بسیار ناچیز از این کره فوتونی بسیار دقیق انحراف بیابد، پرتو به سرعت به سمت داخل یا خارج مدار دایره ای پیچ خواهد خورد. در نهایت، پرتوهای نوری که مستقیم تر به سمت حفره سیاه هدف گیری شوند، سرانجام به داخل آن کشیده می شوند. در حقیقت، کلیه فوتونهایی که از کره فوتون به حفره نزدیکتر شوند، مجبور به حرکت مارپیچی در آن شده و با حفره در هم آمیخته خواهد کرد.

به این ترتیب باید تذکر داد که شعاع فوتون یا یک پرتو نور، یک خط مستقیم را مشخص می کند. مثلاً، غیر ممکن است بتوان خطی مستقیم تر از پرتو نور یک لیزر رسم کرد. بنابراین هنگامی که از دوایر و مارپیچ هایی که فوتونها در آنها حرکت می کنند صحبت می کنیم، در واقع در مورد خطوط مستقیم در یک فضا-زمان خمیده چهار بعدی بحث می نماییم.

طبیعت حفره های سیاه

برای درک کاملتر طبیعت حفره های سیاه، فرض کنید که در روی سطح یک ستاره وزین سوخته که در حال فرو ریختن است، ایستاده اید. اندازه ستاره به سرعت کوچک شده و میدان گرانشی آن قوی و قوی تر می شود. هر چیزی که رخ می دهد، تا زمانی که ستاره ی در حال فروریختن به داخل کره فوتون خود سقوط نکرده است، به همان صورت که انتظار داریم خواهد شد. وقتی ستاره به اندازه ای کوچکتر از کره فوتون خود چروک خورد، پدیده های عجیبی شروع به رخ دادن می کنند.

فرض کنید که در سطح ستاره چراغ قوه نیرومندی در دست داریم. اگر نور را مستقیماً به سمت بالا بتابانیم، پرتو نور از ستاره گریخته و مستقیماً وارد فضا می شود. اما اگر آن را اندکی از وضعیت قائم منحرف کنیم، پرتو نور در نتیجه انحنا، فضا-زمان اندکی خمیده خواهد شد. هر قدر چراغ قوه را سرازیرتر کنیم، انحراف نور بیشتر می شود. عاقبت در یک زاویه خاص، انحراف آنقدر بزرگ می شود که دیگر پرتو نور نمی تواند از ستاره بگریزد. نور حرکت می کند، اما آنقدر خم می شود که بازگشته و به سطح ستاره برخورد می کند.

مخروط خروج

ما می توانیم یک مخروط فرضی به نام مخروط خروج را که حول جهت قائم قرار گرفته است، تعریف کنیم. تمام پرتوهای نوری که از سطح ستاره گسیل شده و از داخل مخروط می گذرند، از ستاره خواهند گریخت. اگر پرتو نوری از خارج مخروط تابیده شود نمی تواند بگریزد، فوتونها بالا رفته و مجدداً به پایین باز می گردند. فوتونهایی که با زاویه ای برابر نصف زاویه مخروط از قائم تابیده می شوند، نه می گریزند و نه به پایین باز می گردند؛ بلکه به مدار دایره ای حول ستاره در کره فوتون وارد می شوند.

عبور از افق حادثه

فر قدر ستاره بیشتر فرو می ریزد، خم شدگی فضا-زمان بیشتر می گردد. از دید ناظری که در سطح ستاره باشد، مخروط خروج به صورت افزاینده ای باریک می شود. هر قدر فروریختن بیشتر ادامه یابد، باید نور چراغ قوه را به امتداد قائم نزدیکتر کنیم تا نور بتواند از ستاره بگریزد. عاقبت در یک مرحله بسیار مهم در فرو ریختن گرانشی نسبیتی، انحنای فضا-زمان آنچنان بزرگ می شود که مخروط خروج کاملاً بسته می شود. به بیان دیگر، تفاوت نمی کند که نور چراغ قوه را به کدام سمت بتابانیم و در هر حالت نور نمی تواند از ستاره بگریزد.

در واقع، میدان گرانشی آنقدر نیرومند است که مطلقاً هیچ نمی تواند مجدداً ستاره را ترک کند، سرعت گریز بزرگتر از سرعت نور است. لحظه ای را که خروج کاملاً بسته می شود لحظهء عبور از افق حادثه می نامند، لحظه ای که دیگر به هیچ ترتیبی نمی توانیم با جهان خارج تماس برقرار کنیم. به مفهوم واقعی برای کسی که در خارج ناظر فرو ریختن ستاره باشد، لحظه ای که به طور برگشت ناپذیر از افق حادثه عبور می کنیم، در واقع از جهان رخت بربسته ایم.

حفره

یکتایی

پس از اینکه ستاره از افق حادثه عبور کرد، باز هم به فروریختن ادامه می دهد. فشارها و تنش های ناشی از میدان گرانشی فوق العاده شدید، عاقبت بینهایت بزرگ می شود و هر چیزی که در ابتدا ستاره از آن ترکیب یافته بود آنقدر له می شود که غیرقابل تشخیص می گردد. هنگامی که باقیمانده ستاره به حجم صفر می رسد، فشار و چگالی بینهایت می گردد. در این مرحله به یکتایی معروف رسیده ایم.

قرمزگرایی گرانشی

اثر بسیار مهمی که نباید از چشم پوشید، قرمزگرایی گرانشی است. زمان در میدان گرانشی کند می شود. فرض کنید که شاهد سقوط یک دانشمند به داخل حفره سیاه هستید، هر قدر او به حفره سیاه نردیکتر می شود، مشاهده می کنیم که ساعت های او کند می شوند. در واقع، ادعا می کنیم که هنگامی که او به افق حادثه می رسد ساعت های او کاملاً متوقف می شوند. البته، ما هیچگاه رسیدن رسیدن این دانشمند را به افق حادثه نمی بینیم؛ در حالیکه به نظر می آید ساعت های او کند می شوند، سرعت حرکت او نیز ظاهراً کندتر می شود.

ما مدعی هستیم که برای گذشتن این دانشمند از افق حادثه، زمان بینهایت زیادی لازم است. دانشمند ما می گوید که تمام این حرف ها غلط است. او به ساعت مچی خود نگاه می کند و هیچ تغییر غیر معمولی مشاهده نمی کند، در واقع، او در می یابد که بر طبق آنچه ساعت مچی اش نشان می دهد براستی در مدت زمان محدودی از افق حادثه می گذرد.

تیره و تیره تر، تاریکتر و قرمزتر

از لحاظ مشاهده ای، این بدان معنی است که وقتی به نور رسیده از سطح ستاره در حال فرو ریختن نگاه کنیم، دو پدیده همزمان، اما مجزا می بینیم.

نخست، ستاره تیره و تیره تر می شود، زیرا فرار نور از ستاره دائماً مشکل تر می شود. آنها باید تحت زوایایی داخل مخروط خروج تابیده شوند، در غیر این صورت نمی توانند از ستاره بگریزند.

دوم، چون اتم ها مانند ساعت های کوچکی هستند، هنگامی که تور توسط اتم های ستاره تابیده می شود بسامد تابش با ادامه فروریختن کاهش می یابد؛ و کل طیف مرتب به سمت قرمز انتقال می یابد. به بیان دیگر، وقتی که به ستاره در حال فروریختن نگاه می کنیم، با گذشت زمان باید مرتباً تاریکتر و قرمزتر شود.

شعاع شوارتز شیلد

باید تأکید کرد که این طرز رفتار حفره سیاه بسیار ایده آل است، و تنها برای یک ستاره کاملاً  کروی غیر چرخان معتبر است. حل معادلات میدان انیشتین برای یک حفره سیاه ساکن با تقارن کروی، نخستین بار در سال 1916 میلادی کارل شوارتز شیلد ارائه داده شد. از این رو، این پاسخ حل شوارتز شیلد خوانده می شود. البته می دانیم که تمام ستارگان چرخش دارند، و هنگامی که فرو میریزند میزان چرخش آنها تندتر می شود.

درست مانند وقتی که یک اسکیت باز با جمع کردن بازوانش در حالی که به دور خود می چرخد، سرعت چرخش خود را افزایش می دهد. علاوه بر این، ستارگان کرات کاملی نیستند، و هر فدر که فرو ریختن پیش می رود، ستاره می تواند اشکال کما بیش عجیبی به خود بگیرد. در خلال دههء 1970 میلادی، یکی از مسائلی که در اختر فیزیک نظری وارد شد این بود که چگونه این انحراف ها بر تشکیل حفره های سیاه اثر می گذارد، در این تجسس ها و تحقیقات، ابزار ریاضی نیرومند متعددی برای رو به رویی با مسئله مورد نیاز است.

پیشتاز این رشته دکتر راجرپن روز از دانشگاه لندن است. او نشان داد که اگر یک ستاره در درون افق حادثه خود فرو بریزد، هیچگونه تغییر شکلی نمی تواند از تشکیل یکتایی جلوگیری به عمل آورد.

 

“کاری از انجمن فیزیک گروه علمی فرهنگی آدنیا”

58 پاسخ
 1. مهسا کرمی
  مهسا کرمی گفته:

  من همیشه به سایتتون سر میزنم
  معمولا جایی کامنت نمیزنم چون یا منتشر نمیشه یا جواب داده نمیشه
  امیدوارم موفق باشید

 2. امیر
  امیر گفته:

  ممنون از مطلب خوبتون
  فقط بعد از نابودی یک ستاره امکان ایجاد حفره سیاه وجود دارد؟

  • انجمن فیزیک
   انجمن فیزیک گفته:

   حفره سیاه فقط زمانی به وجود می آید که ستاره مرده و از بین برود.
   موفق باشید.

  • انجمن فیزیک
   انجمن فیزیک گفته:

   بله، در سایتمون مطلب گذاشتیم و باز هم اضافه می کنیم.
   موفق باشید.

  • انجمن فیزیک
   انجمن فیزیک گفته:

   بله،نام ونام خانوادگی و شماره تماستون رو به آی دی تلگراممون ارسال کنید.
   موفق باشید.

 3. فاطمه
  فاطمه گفته:

  سیاهچاله ها واقعا خیلی هیجان انگیزن حداقل واسه منی ک فیزیک میخونم،مرسی از گروه خوبتون

 4. حامدی
  حامدی گفته:

  مرسی از گروه خوبتون، سوال دارم،توی کهکشان راه شیری سیاهچاله وجود داره؟

 5. Reubenmox
  Reubenmox گفته:

  Custom Writing Services From Professional Writers

  Your go-to resource for practical, step-by-step courses on writing beautiful college or university essays and piecing together an awesome college application. See for yourself how the most experienced, custom-writing provider in Australia can assist you with your assignments. Any good writing provider will publish information about their team of authors on the website so you know what kind of expert you will be getting. For instance, if you hire our authors and request them Publish my essay online”, then you can certainly enjoy the following benefits.

  Many services will lower corners by outsourcing their function to writers that are not fluent in English, resulting in poorly-written essays. Provide detailed directions in a text record and upload it for the article writer to deliver the best essay service timely. You can also talk to your essay writer through the entire process. The turnaround of our paper writers is only a few hours if you want an essay or other short composition.

  If students pay for narrative writing enterprise, every webpage is checked several times using several plagiarism detecting services. Our educated pro contracted writers will need care of one’s article inside a few hours. Top essay writing providers are determined by their dependability and high quality products. We have writers which are proficient in plenty of disciplines, and MBA subjects are not an exception.

  Begin by developing a thesis declaration which must tell your reader the objective of your essay. Contact us now for additional information and place your buy with only one click to really get your high-quality papers written from scratch promptly. Our online writing program boasts of specialized and reliable teams of experts that may have your paper ready within hours of one’s ordering time.

  Just like we’ve defined above, some students simply aren’t competent enough in essay publishing yet. I’ve normally said that for any field of analysis X (from archaeology to zoology), there either is currently, or soon will undoubtedly be, a computational X”. And any computational X” can quickly be explored and discussed using computational essays. Writers create an outline alongside thesis for themselves, in order that final papers is organized, smooth and contains a flow.

  We have made a listing of the very best paper writing services in order to make it clear for you personally which services were the best and most trustworthy last year. Our writers will need at the very least three hours to complete it. We’ll Quickly Complement You With THE PROPER Writers. My writer followed all directions and completed the task even prior to the deadline.

  Choosing the least expensive essay writing support seems easy as you will discover many of them on the Internet. If you have additional time to turn in your paper, you can always select a deadline days from the time of demand and pay less. ۴۸۷ expert writers are always there at your disposal. Our authors can complete a standard essay for you personally within ۳-۶ time and a part of a dissertation – in ۲-۵ days.

  We’re the best academic writing service in the UK, so get in contact. Top-rated custom writing expert services are usually judged by their effects, not for his or her words, But there’s also something else: when students have developed a computational essay, they will have something they can keep-and directly use-forever. It’s the time and your time and effort you must placed into each essay you compose.

  That’s why we constantly check all of the writing services. We know how difficult some college topics can be. Whether it’s overly-complex product, an obtuse professor, or an unreasonably limited deadline, there are numerous issues that will keep students from writing a good essay. Knowledgeable writers are great but experienced and knowledgeable are great.

  Because essays are essentially linear-they offer one idea at a time-they must provide their ideas in the order which makes most perception to a reader. As of this year’s Wolfram Summer Institution we performed the experiment of requesting all our students to create a computational essay about anything they knew about. The mark represents our proprietary systems that utilizes various signals and data points to find out whether clients can request certain contracted writers.

  Our essay writing support has been going sturdy for over a decade because of our commitment to customer satisfaction. Unlike its rivals, this services allows its customers to talk to the writer directly. All our essay writers value is the quality of each individual work delivered. Quality writers, friendly customer support, GREAT pricing – they have them all.

  The small- outline tells the reader that paper will present Poe’s usage of imagery in three spots in his writing: (۱) description of static setting up; (۲) description of dynamic environment; and (۳) description of a person. Some work with us part-time to satisfy their ambition for academic writing. Maybe it had been the cumulative effect of a week’s value of standing adjacent to the literary lifestyle, peeking over in to the lives of real” writers, but in those short while since coming across her essay, I acquired somehow endowed Smith and her publication with prophetic powers.

  Our comprehensive remedy includes every possible supervision subjects like Project Management, Corporate Business, Finance and Accounting, Human Source Management, General Management, Company Analysis, Industry Analysis and more On each one of these domains, we offer a variety of essay writing service along with theses, analysis papers, dissertations, course works, term projects, along with other research assignments.

  In this case, the very best solution is to locate a professional and trustworthy essay writer program with skilled writers and solid guarantees. A few of essay writing corporations can rip you off or produce a paper of very poor quality. As you make a payment before your document is ready, we provide you with a money-back guarantee We are a legitimate essay writing support; if something goes wrong or if the author does not deliver your order promptly, you will get your money back.

  At UK Write My Essay online, we make an effort to take this burden from teenagers, for whom essaywriting can be nothing more than a stressful and anxiety-inducing task that their educational advancement depends upon. We are the solution for all those young people, who wish to organise their academic things to do in a way to increase their potential to achievement.

  Whether you’re an undergraduate pupil struggling to write an original little bit of content or a qualified Ph.D. holder who would like to have a thorough and well-researched paper because of its final thesis submission, we have a whole bunch of writers to meet all your writing needs. Decreasing difference between true essays and the things one has to create in college is that serious essays are not exclusively about English literature.

  Quality Check Before the final delivery, our good quality assurance staff checks the personalized essay for top quality and plagiarism-free content. Our team includes writers that specialize in diverse subjects. If you want charts or graphs, please ask your affordable papers writer to include such materials. Whether you’re publishing a dissertation, a research proposal, term document, or anything else, you deserve only the very best with regards to academic assistance, to ensure that you can pass your courses.

  You could search for an ideal online service someplace else, keeping the mix of quality and price at heart – or you could stop searching at this time and turn to us for support instead. Even if you are short on time, we shall find an academic essay writer who’ll be able to complete your urgent buy without compromising on the quality of writing. Sure enough, it’s really difficult to overlook an essay writing program by the few tips you make.

  We are well aware of the fact that posting an essay or some other written work is really a long process. That’s why our academic writing specialists have come together with this remarkable no cost essay writer offer: to show you that at there’s always a better way. a professional dissertation writer. We check every paper for originality and make use of plagiarism-detection tools to ensure that you obtain a ۱۰۰% authentic essay examination of our services, to help you into what we offer and how we get it done.

  We at WriteMyEssayOnline adore non-standard solutions that can significantly enhance the customer’s feel and make life easier. The low-priced essay writing services enforces the endless revision plan to certify customization of the task. Many people try to write a document independently and also have many sketches but they couldn’t allocate free time to do this.

  https://studybay.com/tags/signifier-signified/
  https://studybay.com/blog/i-are-an-architectural-major-article/

 6. منیره کاظمی
  منیره کاظمی گفته:

  اگر درخواست یک مطلب داشته باشیم ازتون در موردش پست میزارید داخل سایت؟

 7. محمدرضا
  محمدرضا گفته:

  میخواستم ببینم چه رشته ای توی دانشگاه هست ک بشه درباره ستاره ها و کهکشان ها بخونیم؟
  ممنون از سایت خوبتون

دیدگاه ها غیر فعال است.